Marlien Verspuij

Vanuit mijn studie andragologie ben ik gewend om bij het ontwikkelen van programma’s aan te sluiten bij de ervaring van deelnemers. Dit heb ik gedaan in groepen volwassenen, als docent Nederlands op een mbo en ik doe dit nu als remedial teacher met kinderen.

Vanaf 2012 werk ik als remedial teacher en dyslexiebegeleider met leerlingen in het voortgezet onderwijs en met basisschoolleerlingen.

Het op gang brengen, stimuleren en vergemakkelijken van het leren staat in mijn werk steeds centraal.

Na het duidelijk krijgen van de leervraag vanuit het kind, ouders en school ga ik aan het werk met het kind om te zien hoe hij of zij leert. Samen kiezen wij de beste aanpak.

Liefst werk ik met simpele schema’s en stappenplannen.

 

Bij de begeleiding maak ik o.a. gebruik van klank, ritme en kleur. 

Ieder kind is anders en leert net op een andere manier. Iedere begeleiding is maatwerk en is daarom juist zo leuk.

Mijn werk is geslaagd als een kind zich zekerder voelt, meer competent is en meer initiatief durft te nemen.