WERKWIJZE VAN RONDOMLEREN

In overleg met alle betrokkenen bieden wij begeleiding op maat.

Middels een intakegesprek, toetsen, testen en eventueel observaties, wordt vooraf een zo duidelijk mogelijk beeld van uw kind verkregen.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek en de hulpvraag wordt een handelingsplan opgesteld.
In de handelingsplan worden de doelen, de aanpak van het leerprobleem en de duur van de remedial teaching beschreven.
De begeleiding wordt afgestemd op de mogelijkheden en talenten van uw kind.

De leerstof wordt aangeboden via verschillende werkvormen.
Ouders en school ontvangen om de week een logboek over de inhoud en het verloop van de begeleiding.
Zo hebben alle betrokkenen goed inzicht in de (leer)ontwikkeling van uw kind.

Aan het eind van een remedial teaching periode wordt het niveau van uw kind vergeleken met de start van de begeleiding met behulp van o.a. toetsen/testen, observaties en proces diagnostiek.
Naar aanleiding van de uitkomsten wordt er tijdens het evaluatiegesprek een eventueel vervolgtraject besproken.

ARRANGEMENT of PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Voor de leerling die extra voorzieningen nodig heeft om regulier (speciaal) basis en (speciaal) voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kan RondomLeren onder schooltijd de invulling vanuit een arrangement, subsidies of PGB verzorgen.

Essentieel hierbij is de afstemming met school en/of gemeente, ouders en alle professionals.

Meer informatie over PGB en arrangementen.

%name Werkwijze
RondomLeren banner rl Remedial Teaching Hilversum Werkwijze
RondomLeren 90881696 2258507477585324 4206114859416289280 o Remedial Teaching Hilversum Werkwijze
RondomLeren IMG 7941 scaled Remedial Teaching Hilversum Werkwijze

Vaak gestelde vragen

%name Werkwijze

%name Werkwijze

%name Werkwijze

%name Werkwijze

%name Werkwijze

 

VOOR INFORMATIE OMTRENT MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN NEEM GERUST CONTACT OP.


ONZE HUISREGELS:

 • Elke begeleiding start met een Individueel handelingsplan en wordt na een interventieperiode van ongeveer 12 weken geëvalueerd, hieraan zijn kosten verbonden.
 • Ouders en docenten worden om de 2 weken van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden middels een persoonlijk logboek.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de RT-er zal RondomLeren voor adequate vervanging verzorgen of in overleg de datum van de begeleiding verzetten om de begeleiding voort te zetten. 
 • Facturen worden maandelijks digitaal verzonden.
 • Het afzeggen van een begeleiding dient 24 uur voor aanvang van de begeleiding plaats te vinden om te voorkomen dat de begeleiding alsnog in rekening wordt gebracht.
 • Voor het opzeggen van een opgesteld begeleidingstraject geldt een opzegtermijn van 30 dagen.
 • Zowel de cliënt als de RT-er hebben een inspanningsverplichting. De RT-er legt verantwoording van haar handelen af middels het handelingsplan.
  Dit handelingsplan wordt gedurende de remedial teaching geëvalueerd en aangepast. Hieraan zijn kosten verbonden.
 • Tijdens de remedial teaching periode kunnen er testen/toetsen afgenomen worden om het proces te monitoren.
  Dit wordt vooraf met de cliënt besproken. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden.

Lees hier onze algemene voorwaarden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)