Wat doen wij voor scholen

RondomLeren 8613093 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 - Wat doen wij voor scholenUw school bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier, naar eigen vermogen, op eigen tempo. Soms is er net iets meer tijd of aandacht nodig om de ontwikkeling van een kind optimaal te ondersteunen.

RondomLeren biedt leerlingen in het (speciaal) PO en VO professionele ondersteuning door middel van remedial teaching en/of gerichte trainingen op onze praktijk, op scholen en online middels videobellen.

Basisschool

RondomLeren 8087872 scaled Remedial Teaching Hilversum 300x169 - Wat doen wij voor scholenRondomLeren doet onderzoek en geeft gespecialiseerde leerbegeleiding bij alle schoolse vakken zoals technisch lezen en spelling en dyslexie, begrijpend lezen en rekenen en dyscalculie.

Ook bieden wij gespecialiseerde gedragsbegeleiding en begeleiden wij leerlingen maar ook leraren in het proces van  zelfregulerend leren. Ons uitgangspunt is het begrijpen en begeleiden van het gedrag van kinderen. Wij helpen kinderen om positief en zelfregulerend gedrag aan te leren als dit niet vanzelf lukt.
Leer en competentie ontwikkeling van de leerling staat centraal bij RondomLeren. Samen met u kijken wij wat uw leerling nodig heeft.
Hierover vindt u meer informatie bij de werkwijze.

Middelbare school

RondomLeren 7692513 scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 - Wat doen wij voor scholenDe middelbare school is een uitdagende levensfase voor iedere leerling. Op school krijgen zij te maken met nieuwe vakken, docenten en veel leer- en huiswerk. Belangrijk voor het schoolsucces op de middelbare school is het ontwikkelen van leerstrategieën en studievaardigheden. RondomLeren begeleidt leerlingen in dit proces bij het leren leren. Ook bieden wij remedial teaching bij leer- en gedragsproblematieken zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie, AD(H)D, ASS en faalangst.

Hier vindt u onze diensten voor scholen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.