• Wat is Remedial Teaching?

  Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding voor leerlingen met leer- en gedragsproblematieken.

  Remedial Teaching wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.
  Als een probleem geconstateerd wordt tussen het kennisniveau van de leerling en de leerstof op school kan Remedial Teaching dit verkleinen of overbruggen door de leerling extra gerichte begeleiding te bieden.

  Een Remedial Teacher doet uitgebreid diagnostisch onderzoek om te bekijken wat de leerling nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hoe het leert en wat het niveau precies is. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt het behandelplan opgesteld en de begeleiding gestart.

 • Voor wie is Remedial Teaching?

  Remedial Teaching is bedoeld voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs die dreigen vast te lopen op school.
  Dit doen wij zowel online als in onze praktijk in Hilversum, maar ook onder schooltijd op tal van scholen in en rondom ‘t Gooi.

  Remedial Teaching wordt onder meer toegepast voor leerlingen met dyscalculie/rekenproblematieken, dyslexie/(begrijpend)lees- en spellingproblematieken.
  Ook kinderen met concentratie en gedragsmoeilijkheden kunnen baat hebben bij Remedial Teaching, door het aanreiken van gerichte leerstrategieën en psycho-educatie of werkgeheugentrainingen.

  Hier vindt u onze diensten.

 • Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en bijles?

  Regelmatig wordt Remedial Teaching verward met bijles. Er is echter een groot verschil.
  Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij Remedial Teaching wordt eerst gericht onderzoek gedaan naar het kennis niveau en de manier van leren van de leerling en wat de leerling nodig heeft om verder te komen.

  Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die de leerling moeilijk vindt. Dit gebeurt vaak in groepen door studenten of docenten die gespecialiseerd zijn in het vak waar het om gaat. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt de leerling extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.

  Het gaat bij Remedial Teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook op de manier hoe de leerling leert en zich de leerstof eigen maakt.
  Remedial Teaching wordt individueel gegeven door een gediplomeerd Remedial Teacher of orthopedagoog. Daarnaast is er veel aandacht voor de communicatie tussen school, ouders en begeleider om de voortgang van de leerling te monitoren.

 • Hoe kan ik mijn kind opgeven voor Remedial Teaching?

  U kunt uw zoon of dochter opgeven voor Remedial Teaching door het contactformulier in te vullen of door telefonisch, of via e-mail contact met ons op te nemen.
  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om desgewenst een gratis intake gesprek in te plannen.

 • Kan Remedial Teaching onder schooltijd plaatsvinden?

  Veel scholen bieden ons de mogelijkheid om leerlingen uit de klas te halen voor begeleiding van een externe Remedial Teacher. In goed overleg met de leerkracht en intern begeleider is het dus mogelijk om Remedial Teaching op school te geven.
  Na schooltijd ontvangen wij kinderen in onze praktijk in Hilversum.

 • Hoe lang duurt een begeleidingstraject?

  In de regel duurt een begeleidingsperiode 12 weken waarbij we middels een handelingsplan de doelen voor de begeleidingsperiode worden beschreven.
  In een digitaal logboek wordt de voortgang van de begeleiding met alle betrokkenen gedeeld. Na een interventie van 12 weken wordt aan de hand van een diagnostisch onderzoek de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk gemaakt en het behandelplan geëvalueerd.

  Tijdens het evaluatiemoment wordt er besproken of de begeleiding gecontinueerd dient te worden of beëindigd wordt.

 • Wat is online Remedial Teaching

  Middels videochat wordt er bij online Remedial Teaching van RondomLeren dezelfde begeleiding gegeven als in onze praktijk.
  Wij zijn met online Remedial Teaching begonnen naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. In de praktijk blijkt online Remedial Teaching veel voordelen te hebben waaronder het volgen van de Remedial Teaching sessie van uit de eigen omgeving van de leerling en het besparen van reistijd en reiskosten.

  Online Remedial Teaching is ook voor kinderen die buiten onze regio of in het buitenland wonen of verblijven op deze manier toegankelijk.

 • Kan mijn kind vanuit het buitenland Remedial Teaching krijgen?

  Speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen hebben we een abonnement voor online Remedial Teaching ontwikkeld.