Suzanne Gombert

Toen ik in 2010 de Pabo afrondde, wist ik dat mijn hart ligt bij het begeleiden van kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte. Het was voor mij dan ook een logische keuze om de studie Orthopedagogiek te gaan volgen, waar ik me gespecialiseerd heb in ‘Leren en het brein’.

Wanneer ik een kind begeleid neem ik de tijd om te kijken wat dit kind nodig heeft, om daar vervolgens mijn aanbod op af te stemmen. Naast mijn werk bij RondomLeren werk ik als bovenbouwleerkracht in een klas voor hoogbegaafde kinderen. Ook dan ben ik continu bezig om het onderwijs zo op ieder kind af te stemmen dat het passend is voor elk kind.

Zowel voor de klas als in de begeleiding bij RondomLeren zie ik het als mijn taak om kinderen de juiste tools te geven, zodat hun talenten tot volle bloei kunnen komen!