Workshop zelfregulerend leren
voor leerkrachten, docenten en/of leerlingen

RondomLeren touwtjespringen scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 - Workshop zelfregulerend lerenExecutieve functies zijn een hot topic in onderwijsland. En terecht! Executieve functies zijn nu eenmaal de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

-Cognitie: Het vermogen om alle informatie uit het dagelijks leven te interpreteren. Waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken vallen onder cognitie.

-Metacognitie; Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

-Motivatie; De bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten.

Doelgroep

De workshop zelfregelend leren is voor leerkrachten en docenten en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwijs.

Van workshop naar leerlijn

RondomLeren ondersteunt ook bij het implementeren van deze vaardigheden. Het aanbod sluit zowel aan bij de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s als bij de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Hoe ziet zo’n scholingstraject voor basisscholen er uit?

Er zijn twee gezamenlijke trainingsmomenten met het hele team. De eerste is gericht op het verkrijgen van kennis over de verschillende executieve functies en hoe deze in relatie staan met het zelfregulerend leren, waarna de workshop volgt. Tijdens de workshop leert het team leerling- of klasseninterventies gestructureerd vorm te geven.
Na deze trainingsmomenten, worden de leerkrachten individueel gecoacht bij het implementeren van de eigen opgestelde leerling interventies. 
Middels klassenobservaties en supervisie gesprekken worden de leerkrachten door de professionals van RondomLeren in dit proces begeleid.
De gestructureerde aanpak en leerling interventieformulieren zorgen voor meetbare gegevens en kunnen worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Deze kunnen als leidraad worden gebruikt bij oudergesprekken waarbij er een doorgaande lijn op gebied van zelfregulerend leren binnen de school plaatsvindt.

Leerdoelen

Na afloop van deze workshop kan de deelnemer:
*De relatie tussen de ontwikkeling van executieve functies en schoolsucces beschrijven,
*Inzicht tonen in eigen sterke en te ontwikkelen executieve functies,
*Doorgaande lijn op gebied van zelfregulerend leren binnen de school implementeren,
*Interventies opstellen voor de eigen groep.

 

RondomLeren biedt ook de workshop ‘Brein in Beweging’  voor leerlingen in het PO.

‘Brein in Beweging’ is een door RondomLeren ontwikkelde workshop voor kinderen uit alle groepen van het basisonderwijs en kan op aanvraag van scholen en ouders worden verzorgd. Tijdens deze workshop leren de leerlingen hoe ze zichzelf bewust kunnen aansturen tijdens het leerproces. Dat noemen we executieve functies, de regelfuncties van ons brein. De executieve functies kunnen worden gezien als ‘de dirigent’ bij het verwezenlijken van doelen. Meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies leveren een belangrijke bijdrage aan het schoolsucces. Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.