Workshop zelfregulerend leren
met coachingsessies voor leerkrachten en docenten

RondomLeren touwtjespringen scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 Workshop zelfregulerend leren en coaching voor leerkrachten en docentenExecutieve functies zijn een hot topic in onderwijsland. En terecht! Executieve functies zijn nu eenmaal de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

-Cognitie: Het vermogen om alle informatie uit het dagelijks leven te interpreteren. Waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken vallen onder cognitie.

-Metacognitie; Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

-Motivatie; De bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten.

Doelgroep

De workshop zelfregelend leren is voor leerkrachten en docenten en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwijs.

Van workshop naar leerlijn

RondomLeren ondersteunt ook bij het implementeren van deze vaardigheden. Het aanbod sluit zowel aan bij de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s als bij de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Hoe ziet zo’n scholingstraject voor basisscholen er uit?

De workshop zelfregulerend leren bestaat uit 2 workshops voor het hele team.
De eerste workshop is gericht op het verkrijgen van kennis over de verschillende executieve functies en hoe deze in relatie staan met het zelfregulerend leren en het gedrag dat leerlingen in de klas tonen. Tijdens de workshop leert het team observatieformulieren in te zetten om de sterke en zwakkere executieve functies van leerlingen visueel in beeld te brengen. Middels het handelingsplan zelfregulerend leren wordt het doel voor de leerling(en) SMART op ondersteuningsniveau 2 geformuleerd. Door deze signalerende en preventieve aanpak wordt het (leer)gedrag van leerlingen in een vroeg stadium in beeld gebracht en vindt er een periode gerichte interventie plaats op ondersteuningsniveau 2. Het handelingsplan en (tussen) evaluaties worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Deze kunnen als leidraad worden gebruikt bij oudergesprekken en zijn waardevolle informatie bij de interne zorgoverleggen en overdracht naar de volgende groep. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn binnen de school in notatie en aanpak op gebied van zelfregulerend leren met het voordeel dat leerkrachten zich scholen in de observerende en signalerende rol, waardoor de zelfregulatie interventies in een vroeg leerproces preventief ingezet kunnen worden.

Na deze workshop, worden de leerkrachten individueel gecoacht bij het implementeren van de eigen opgestelde leerling interventies.
 Middels klassenobservaties en coachgesprekken worden de leerkrachten door de professionals van RondomLeren in dit proces begeleid.

Tot slot volgt de tweede workshop. Deze workshop richt zich op individuele en teamreflectie en implementatie van de leerlijn zelfregulerend leren binnen de school.

Leerdoelen

Na afloop van deze workshop kan de deelnemer:
*De relatie tussen de ontwikkeling van executieve functies en schoolsucces beschrijven,
*Inzicht tonen in eigen sterke en te ontwikkelen executieve functies,
*Doorgaande lijn op gebied van zelfregulerend leren binnen de school implementeren,
*Interventies opstellen voor de eigen groep.

 

RondomLeren biedt ook de workshop ‘Brein in Beweging’  voor leerlingen in het PO.

‘Brein in Beweging’ is een door RondomLeren ontwikkelde workshop voor kinderen uit alle groepen van het basisonderwijs en kan op aanvraag van scholen en ouders worden verzorgd. Tijdens deze workshop leren de leerlingen hoe ze zichzelf bewust kunnen aansturen tijdens het leerproces. Dat noemen we executieve functies, de regelfuncties van ons brein. De executieve functies kunnen worden gezien als ‘de dirigent’ bij het verwezenlijken van doelen. Meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies leveren een belangrijke bijdrage aan het schoolsucces. Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.