Workshop zelfregulerend leren
voor leerkrachten, docenten en/of leerlingen

Executieve functies zijn een hot topic in onderwijsland. En terecht! Executieve functies zijn nu eenmaal de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school.

De workshop zelfregelend leren is voor leerkrachten en docenten om kennis te vergaren op gebieden van executieve vaardigheden en metacognitie. Hierdoor ervaren zij zelf wat de verschillende vaardigheden kunnen betekenen voor hun leerlingen. RondomLeren ondersteunt ook bij het implementeren van deze vaardigheden. Het aanbod sluit zowel aan bij de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s als bij de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces. De interventies zijn zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang.

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

-Cognitie: Het vermogen om alle informatie uit het dagelijks leven te interpreteren. Waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken vallen onder cognitie.

-Metacognitie; Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

-Motivatie; De bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten.

RondomLeren biedt ook de workshop ‘Brein in Beweging’  voor leerlingen in het PO.

‘Brein in Beweging’ is een door RondomLeren ontwikkelde workshop voor kinderen uit alle groepen van het basisonderwijs en kan op aanvraag van scholen en ouders worden verzorgd. Tijdens deze workshop leren de leerlingen hoe ze zichzelf bewust kunnen aansturen tijdens het leerproces. Dat noemen we executieve functies, de regelfuncties van ons brein. De executieve functies kunnen worden gezien als ‘de dirigent’ bij het verwezenlijken van doelen. Meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies leveren een belangrijke bijdrage aan het schoolsucces.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.