Workshop Close Reading
Voor leerkrachten in het PO

Begrijpend lezen (en luisteren) kan en moet je eigenlijk altijd doen! Het is een wijze van didactiek die een enorme meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van de woordenschat en taalbegrip, begrip van de wereld, studievaardigheden en leren leren. Maar veel leerlingen vinden begrijpend lezen niet leuk en dat terwijl begrijpend lezen ook wel de belangrijkste vaardigheid voor de 21ste eeuw wordt genoemd.

Close Reading; een nieuwe loot aan de oude stam van het begrijpend lezen.

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. Leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.

Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve lezers. Close Reading is in feite studerend lezen met als doel kennisverwerving uit (zakelijke) teksten. Eigenlijk is begrijpend lezen of luisteren een kwestie van nauwkeurig lezen of luisteren. In het Engels ook wel close-reading genoemd.

Close Reading kan naast iedere methode worden ingezet.

Naast een theoretisch deel wordt er tijdens de workshop in de praktijk geoefend met als doel dat Close Reading direct in de diverse groepen geïmplementeerd kan worden.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.