Supervisie voor leerkrachten in het PO om executieve functies van leerling(en) in de groep te versterken

rondomleren supervisie executieve functies po scaled remedial teaching hilversum 4 200x300 Supervisie executieve functies POOnze supervisie bestaat uit 5 sessies van ongeveer 1,5 uur en is gericht op het ontwikkelen en versterken van executieve functies bij leerlingen op ondersteuningsniveau 2.”

Waarom is het nu belangrijk om executieve functies te ontwikkelen en te versterken?

Executieve functies zorgen voor het beheren van informatie en het goed uitvoeren van taken. Deze zijn nodig om op school te slagen.
De executieve functies zijn meer dan intelligentie en een grote voorspeller voor schoolsucces op latere leeftijd (bron:Bull en Scerif, 2001).

rondomleren supervisie executieve functies po scaled remedial teaching hilversum 3 300x200 Supervisie executieve functies POKinderen en jongeren met zwakkere executieve functies hebben moeite om ergens mee te stoppen of te beginnen. Daarbij komen ook impulsiviteit en woedeaanvallen regelmatig voor.

Deze kinderen vinden het vaak lastig om handelingen in de juiste volgorde uit te voeren en hebben de ouders of de leerkracht nodig om de stappen ‘wat ga ik doen?’ en ‘hoe ga ik het aanpakken?’ vorm te geven.
De leerkracht zal een kind voortdurend moeten aansturen waardoor deze het gevoel kan krijgen dat hij of zij niets kan met een mogelijk negatief zelfbeeld als gevolg.

Wat levert deze supervisie executieve functies voor de leerkracht op?

rondomleren supervisie executieve functies po scaled remedial teaching hilversum 2 200x300 Supervisie executieve functies PODe leerkracht krijgt tijdens het eerste gesprek informatie over de verschillende executieve functies tijdens het leerproces bij kinderen. Daarbij wordt ook de betreffende hulpvraag besproken. Desgewenst kan er ook een workshop voor het gehele team plaatsvinden.

De leerkracht krijgt tools hoe hij of zij de leerling of leerlingen in de groep op ondersteuningsniveau 2 kan begeleiden bij het signaleren en versterken van de verschillende executieve functies.

Door deze supervisie profiteert niet alleen de betreffende leerling waar de interventie voor bedoeld is maar wordt de leerkracht ook gecoacht hoe de gehele groep van deze interventie kan profiteren.

De leerkracht krijgt door deze korte supervisie periode tools om een interventie welke voor één of enkele leerlingen bedoeld is, te generaliseren naar de gehele groep.

Hoe ziet deze supervisie er in praktijk uit?

rondomleren supervisie executieve functies po scaled remedial teaching hilversum 1 300x200 Supervisie executieve functies POHet betreffen minimaal vijf supervisie momenten van ongeveer 1,5 uur. Deze bestaan uit een startgesprek en minimaal twee observatie momenten in de klas en minimaal twee supervisie gesprekken met de leerkracht over de observatie.

Deze momenten worden verspreid over een periode van ongeveer vier tot zes weken. Wij verzorgen alle materialen voor de supervisie: de diverse observatielijsten, het handelingsplan en het logboek executieve functies. 

Deze supervisie kan het hele schooljaar plaatsvinden en kan naast een individuele specialistische leerbegeleiding gehouden worden.

Wat levert deze supervisie executieve functies voor de school op? 

rondomleren supervisie executieve functies po scaled remedial teaching hilversum 200x300 Supervisie executieve functies PODoor deze supervisie krijgt de school de informatie en formats om de leerlijn executieve functies binnen de school te implementeren, zodat er op dezelfde manier binnen het team gewerkt wordt aan het signaleren, ontwikkelen en versterken van executieve functies bij leerlingen op ondersteuningsniveau 1 en 2. 

Alle formats kunnen school breed ingezet worden en opgeslagen worden in het leerlingvolgsysteem van de school.