Presentatie leerstrategieën.

%name Presentatie leerstrategieën

Kennis over de diverse leerstrategieën en bewustwording hoe deze leerstrategieën van invloed zijn op het leren van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Zwak presterende leerlingen leren eenzijdig of inefficiënt, de concentratie en zelfvertrouwen is daarbij vaak laag. Gemiddelde leerlingen vallen over het algemeen weinig op, 15/20% zijn onderpresteerders. 1/3 van goed presterende of hoogbegaafde leerlingen behaalt niet het VWO diploma.
Leerstrategieën bewust aanleren en leren toepassen binnen het eigen schoolwerk zorgt niet enkel voor schoolsucces, leren leren bereidt leerlingen voor op de eisen en verwachtingen van de maatschappij.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.