Presentatie en/of workshop Taal in Blokjes.

De F&L methode is een specialistische behandeling voor lees- en spellingproblemen waaronder dyslexie.
Taal in blokjes is de school- en remedial teaching versie voor het basisonderwijs en kan worden ingezet op zorgniveau 2 en 3.
RondomLeren biedt ondersteuning bij de invoering of begeleiding van leerlingen op school.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten