Presentatie en/of workshop leesinterveniërend programma Connect.

%name Presentatie en/of workshop leesinterveniërend programma ConnectConnect is een interventie programma voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs.
Op directe wijze wordt middels dit programma de verbinding gelegd tussen schrijven en lezen. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op het leren lezen.
Connect is geen vervanging van de leesinstructie in de klas, maar een aanvullend interveniërend programma voor zwakke lezers.
RondomLeren biedt ondersteuning bij de invoering of begeleiding van leerlingen op school.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.