Diensten voor scholen

%name Diensten voor scholen

School Arrangement of PGB

Voor extra begeleiding om basis of voortgezet onderwijs te kunnen volgen, begeleidt RondomLeren leerlingen vanuit een arrangement of persoonsgebonden budget (PGB).

%name Diensten voor scholen

Wegwijs in dyslexie

De training ‘Wegwijs in dyslexie’ is geschikt voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot leerjaar 3 van het middelbaar onderwijs.

%name Diensten voor scholen

Wegwijs in dyscalculie

De training ‘Wegwijs in dyscalculie’ is geschikt voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool tot leerjaar 3 van het middelbaar onderwijs.

%name Diensten voor scholen

Beter bij de les

Beter bij de Les is een bewezen effectieve individuele training speciaal voor kinderen met zwakke executieve functies, zoals bijvoorbeeld kinderen met ADHD en/of andere leerproblemen.

Presentaties, workshops en diagnostiek voor PO en VO scholen

%name Diensten voor scholen

Presentatie leerstrategieën

Kennis over de diverse leerstrategieën en bewustwording hoe deze leerstrategieën van invloed zijn op het leren van leerlingen.

%name Diensten voor scholen

Leerhouding en -gedrag

Deze presentatie geeft weer hoe belangrijk de leerhouding en leergedrag van leerlingen voor het schoolsucces is.

%name Diensten voor scholen

Workshop ‘Brein in Beweging’

Brein in Beweging is een workshop voor kinderen in het basisonderwijs wat door RondomLeren op aanvraag van scholen of ouders verzorgd wordt. 

Aansluitend aan onze expertise biedt RondomLeren presentaties en workshops voor PO en VO scholen aan op gebied van leerproblematieken en executieve functies zoals het leren leren.
Onze bestaande presentaties en workshops worden op maat aangeboden naar gelang de vraag van de organisatie.
Wij bieden onder andere de volgende presentaties en workshops:

RondomLeren 29432545 1198274563608626 6985240816128986443 n e1573073137618 Remedial Teaching Hilversum Diensten voor scholen