Wet doorstroomtoetsen aankomend groep 8

Wat houdt de wet doorstroomtoetsen voor aankomend groep 8 leerlingen in?

rondomleren 8500342 remedial teaching hilversum 1 200x300 Wet doorstroomtoetsen aankomend groep 8Het advies is vaak een spannend moment voor ouders en leerlingen van groep 8. Een mijlpaal en een begin van een nieuwe fase: de middelbare school!

De doorstroomtoets in groep 8, voorheen bekend als de Cito-toets, is een landelijke toets die wordt afgenomen aan het einde van de basisschoolperiode. De toets wordt gebruikt om het niveau van de leerlingen te bepalen en hun doorstroom naar het voortgezet onderwijs te faciliteren.

Wat betekent de wet doorstroomtoetsen in het primair onderwijs?

Vanaf januari 2023 is deze wet van kracht. De wet doorstroomtoetsen verandert de planning van het schooladvies en het moment van de eindtoets afname in groep 8. In plaats van de eindtoets die ieder jaar in april wordt afgenomen, maken de leerlingen uit groep 8 vanaf februari 2024 de doorstroomtoets. In maart 2024 komt het definitieve schooladvies na de afname van de doorstroomtoets. Maakt de leerling de doorstroomtoets beter dan het schooladvies dan verplicht deze wet dat de school het schooladvies aanpast.

Waarom is de nieuwe wet nodig?

7692679 200x300 Wet doorstroomtoetsen aankomend groep 8In de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs worden knelpunten ervaren. In het huidig tijdspad volgt het definitieve schooladvies na de afname van de eindtoets. De eindtoets dient als second opinion en de school mag het schooladvies bijstellen. De middelbare scholen delen alvast de klassen in na de inschrijving in maart, hierdoor is het switchen van niveau met een nieuw schooladvies moeilijker. Ongeveer 2000 leerlingen per jaar lopen een plek mis op de middelbare school van hun voorkeur. Ook verschillen de toetsvragen van de huidige eindtoetsen in moeilijkheidsgraad. De vraagstelling verschilt tussen de centrale eindtoets van cito, de dia-toets, route-8 of de iep-toets. Met als gevolg dat de overheid onvoldoende inzicht heeft in de landelijke leeropbrengsten. 

Krijgt de leerling een hoger advies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

Wat houdt de nieuwe toets in?

De doorstroomtoets in groep 8 is een gestandaardiseerde toets die bestaat uit verschillende onderdelen zoals taal, rekenen en studievaardigheden. Het doel van de toets is om de cognitieve vaardigheden en kennis van de leerlingen in kaart te brengen en hun geschiktheid voor verschillende vormen van voortgezet onderwijs te bepalen. De scores van de doorstroomtoets worden gebruikt door middelbare scholen om te bepalen welk onderwijsniveau het beste past bij de leerling. Dit kan bijvoorbeeld het vmbo, havo, vwo of een speciale vorm van voortgezet onderwijs zijn.

Hoe wordt de nieuwe wet uitgevoerd?

rondomleren 5212653 remedial teaching hilversum 1 300x200 Wet doorstroomtoetsen aankomend groep 8Vanaf het schooljaar 2023-2024 is er voor leerlingen in groep 8 één centrale aanmeldweek voor de middelbare school. De centrale aanmeldweek biedt groep 8-leerlingen evenveel kans op een plek op de middelbare school van hun voorkeur op het voor hen best passend niveau. Hieruit volgt voor scholen een nieuw tijdspad waarbinnen zij het schooladvies vaststellen en de doorstroomtoets afnemen:

-In januari ontvangen leerlingen het voorlopig schooladvies.

-Tijdens de eerste of tweede week van februari 2023 maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets.

-Uiterlijk 15 maart 2024 ontvangen de ouders en de leerling de uitslag van de doorstroomtoets.

-Uiterlijk 24 maart 2024 ontvangen leerlingen het definitieve schooladvies.

-Tussen 25 en 31 maart 2024 staat de centrale aanmeld week voor het voortgezet onderwijs gepland.

Het college voor toetsen en examens normeert vanaf 2023-2024 de verschillende doorstroomtoetsen.

Daarnaast bewaakt het college de kwaliteit van de inhoud van de toetsen. Bijvoorbeeld over de moeilijkheidsgraad van de toetsvragen. Hieruit volgt een kader waarbinnen het college oordeelt over de kwaliteit van de verschillende doorstroomtoetsen. 

8141517 200x300 Wet doorstroomtoetsen aankomend groep 8Een groot voordeel van de doorstroomtoets is dat het een objectieve manier is om het niveau van de leerlingen te meten. De toets is gestandaardiseerd en wordt door alle leerlingen in Nederland op dezelfde manier gemaakt, waardoor de resultaten goed te vergelijken zijn. Dit maakt het voor middelbare scholen makkelijker om leerlingen op het juiste niveau te plaatsen en voorkomt dat leerlingen worden onderschat of overschat.

Om een kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de doorstroomtoets in groep 8 zijn er verschillende dingen die er gedaan kunnen worden. Zo is het belangrijk om goed te blijven oefenen met de stof die op de basisschool aangeboden wordt en eventuele zwakke plekken aan te pakken, dit kan met (individuele) remedial teaching bij RondomLeren. Ook start er als voorbereiding voor groep 8 leerlingen in november onze toets- en aanpaktraining.

Kortom, de doorstroomtoets in groep 8 is een belangrijke toets die gebruikt wordt om het niveau van leerlingen te bepalen en hun doorstroom naar het voortgezet onderwijs te faciliteren. Het is een objectieve manier om het niveau van leerlingen te meten, maar kent natuurlijk ook zijn beperkingen als momentopname.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

RondomLeren jet scaled RondomLeren 212x300 Wet doorstroomtoetsen aankomend groep 8Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V. 

Vaak gestelde vragen