Wat is nu precies dyscalculie?

rondomleren wat is nu precies dyscalculie scaled remedial teaching hilversum 2 300x200 Wat is nu precies dyscalculie?Dyscalculie is een stoornis die de ontwikkeling naar vloeiend rekenen in de weg staat. Het gaat bij dyscalculie niet om gewone achterstanden in de rekenkennis, maar om hardnekkige moeilijkheden die blijven opspelen ook als er goede hulp geboden wordt. Er zijn kinderen en volwassenen die naast een normale intellectuele ontwikkeling opvallend veel problemen hebben met rekenkundige bewerkingen. Het ontbreekt ze vaak niet aan logisch denken, maar ze worstelen wel met de meest basale rekenpatronen.

Rekenproblemen worden in het basisonderwijs minder snel herkend dan leesproblemen. Daarom moeten we voorzichtig zijn met het noemen van aantallen, maar deskundigen schatten dat het bij dyscalculie gaat om drie procent van de bevolking.

Dyscalculie een complexe stoornis

rondomleren wat is nu precies dyscalculie scaled remedial teaching hilversum 3 200x300 Wat is nu precies dyscalculie?Dyscalculie wordt een complexe stoornis genoemd. Dat komt omdat er meerdere hersengebieden worden gebruikt tijdens het rekenen. Een getal (bijvoorbeeld 4) bestaat uit het woord ‘vier’, het cijfer ‘4’ en de hoeveelheid 4 bijvoorbeeld 4 blokjes. Er zijn verschillende hersengebieden nodig om dit alles te ontcijferen zoals het taalcentrum en het frontale hersengebied wat belangrijk is voor het plannen en problemen oplossen. De bedoeling is dat je voor de betekenis achter die namen en symbolen een zekere waardevastheid ontwikkelt en deze soepel leert gebruiken. In onze praktijk hebben we vaak met zwakke rekenaars te maken en zij missen de ankers om getallen in hun geheugen op hun plek te plaatsen. De 8 waar zat deze ook alweer op de getallenlijn? Deze kinderen gaan dan tellend van 1 naar het betreffende getal toe, bijvoorbeeld 1,2,3,…,8.
De waardebepaling wil bij deze kinderen maar niet beklijven.

Redenen voor vermoeden van dyscalculie

Het eerste vermoeden is vrijwel altijd gebaseerd op problemen in de rekenontwikkeling.
Ouders en/of leerkrachten maken zich zorgen en vragen zich af wat er aan de hand is want de leerling lijkt geen grip op het rekenen te krijgen:

 • rondomleren wat is nu precies dyscalculie remedial teaching hilversum 1 282x300 Wat is nu precies dyscalculie?Kleine op- en aftellingen en splitsingen onder de 10 blijven uittellen op de vingers.
 • Moeite met het vlot benoemen van de plaats van getallen zoals vlot weten dat na 6 de 7 komt.
 • Maakt vaak omkeringen bij getallen zoals 48 wordt 84.
 • Heeft vaak moeite om de kloktijden vlot te benoemen.
 • Vergeet bij het rekenen of wiskunde snel weer wat net is uitgelegd.
 • Verworven rekenvaardigheden beklijven niet goed. Sommige leerlingen behalen, met veel en lang oefenen, hun tafeldiploma, om dan te ervaren dat die kennis als het ware verdampt. Na een paar weken kunnen ze opnieuw gaan oefenen.
 • Heeft problemen met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie om een rekenopgave op te lossen.
 • Heeft vaak moeite om zelfstandig sommen te maken.
 • Kunnen eerder geleerde rekenkennis moeilijk toepassen bij andere opgaven.
 • Laat maar weinig vooruitgang op het gebied van rekenen zien.
 • Maakt veel fouten bij rekenen en wiskunde.
 • De leerling geeft de antwoorden op voorgelegde sommen vaak met een vraagteken in de stem en probeert situaties waarin gerekend moet worden te vermijden.
 • Heeft de rekenproblemen niet omdat het te weinig heeft geoefend of door andere problemen.

Dyscalculie en psychologische problemen

rondomleren wat is nu precies dyscalculie scaled remedial teaching hilversum 1 200x300 Wat is nu precies dyscalculie?Als dyscalculie niet tijdig wordt herkend, kan het kind emotionele problemen krijgen. Als ondanks hard werken en veel oefenen er weinig vooruitgang is, kan dat leiden tot demotivatie en veel frustratie. Het kind gaat zich schamen en ontwikkelt angst voor het rekenen. Deze angst kan zich gaan generaliseren tot angst voor school, met bijbehorende klachten.

Dyscalculie kan lange tijd onopgemerkt blijven, vooral bij leerlingen die voor het overige op school goed presteren. Het onopgemerkt blijven leidt tot onnodige achterstanden en vaak ook tot psychologische problemen. Tijdige signalering en diagnose, met bijbehorende ondersteuning, is goed voor de rekenontwikkeling, de onderwijskansen en het zelfgevoel van de leerling.

Het belang van goede rekeninterventie en dyscalculie onderzoek

rondomleren wat is nu precies dyscalculie scaled remedial teaching hilversum 200x300 Wat is nu precies dyscalculie?Als kinderen vaker een negatieve rekenbeleving en meer moeite tijdens het rekenen ervaren, is het van belang om niet te lang af te wachten en op tijd onze deskundigheid in te zetten.
RondomLeren doet eerst rekenonderzoek om goed in beeld te brengen waar uw kind moeite mee heeft. Daarna start de rekeninterventie met als doel de bouwstenen van het rekenen in het ‘rekenmuurtje’ stevig in te metselen zodat uw kind zich competent voelt en met zelfvertrouwen het rekenproces aangaat. Ook wordt tijdens de interventie periode het contact met school aangegaan met als doel de rekenontwikkeling zo goed mogelijk te monitoren. Als het vermoeden naar dyscalculie na een periode intensieve rekeninterventie blijft bestaan, dan wordt er verder onderzoek naar dyscalculie aangeraden.

Heeft uw kind rekenproblemen en wilt u hier meer over weten en wat wij eventueel voor uw kind kunnen betekenen, neem gerust contact met ons op.

RondomLeren jet scaled RondomLeren 212x300 Wat is nu precies dyscalculie?Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.