Van workshop naar leerlijn binnen de school.

Van workshop naar leerlijn binnen de school.

Wat houdt de zelfregulatie en executieve functies workshop van RondomLeren in ?

Kinderen krijgen op school iedere dag les in o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Ook krijgen ze verschillende strategieën aangeleerd om een bepaalde som, woord of opdracht aan te pakken.

Maar wat vooral belangrijk voor leerlingen bij het leren is: jezelf aansturen, een plan bedenken, dit goed en binnen de beschikbare tijd uitvoeren om daarna te evalueren hoe het gegaan is. Deze executieve functies worden de dirigent van ons brein genoemd. 

RondomLeren touwtjespringen scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 Van workshop naar leerlijn binnen de school.Omdat wij bewust zijn dat meer aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies een essentiële bijdrage levert aan het schoolsucces is onze workshop voor leerlingen ‘Brein in Beweging’ hier volledig op gericht.

Wij vinden het belangrijk om leerkrachten en docenten hierin te scholen en te begeleiden. Wij bieden een scholingstraject voor leerkrachten van groep 1 t/m 8, bestaande uit een presentatie, workshop, observatie in de klas en supervisie.

Hoe ziet  zo’n scholingstraject voor basisscholen er uit?

Er zijn twee gezamenlijke trainingsmomenten met het hele team. De eerste is gericht op het verkrijgen van kennis over de verschillende executieve functies en hoe deze in relatie staan met het zelfregulerend leren, waarna de workshop volgt. Tijdens de workshop leert het team leerling- of klasseninterventies gestructureerd vorm te geven. 

RondomLeren board 4866757 scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 Van workshop naar leerlijn binnen de school.Na deze trainingsmomenten, worden de leerkrachten individueel gecoacht bij het implementeren van de eigen opgestelde leerling interventies.
Middels klassenobservaties en supervisie gesprekken worden de leerkrachten door de professionals van RondomLeren in dit proces begeleid.

De gestructureerde aanpak en leerling interventieformulieren zorgen voor meetbare gegevens en worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem. Deze  kunnen als leidraad worden gebruikt bij oudergesprekken waarbij er een doorgaande lijn op gebied van zelfregulerend leren binnen de school plaatsvindt.

Een paar reacties van leerkrachten:

*Ik word mij tijdens de workshop bewust van mijn eigen sterke executieve functies en nog te ontwikkelen executieve functies en hoe ik mijn best moet doen om nieuw gedrag aan te leren. Door dit zelf te ervaren weet ik ook hoeveel het van mijn leerlingen gaat vergen als wij nieuw gedrag willen aanleren en hoe zorgvuldig ik dit gedrag in dien te oefenen. Ik ben blij met de interventieplannen die hierbij van absolute meerwaarde zijn.

*Ik word mij bewust dat ‘lagere executieve functies’ nog centraal staan in mijn groep. Ik wil mij eerst richten op mijn klassenmanagement door een ‘lagere executieve functie’ centraal te stellen en doelen te gaan stellen om bepaald groepsgedrag te veranderen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Van workshop naar leerlijn binnen de school.Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V. 

Vaak gestelde vragen