Tijdens de meivakantie blijft RondomLeren open!

Uw kind is ook dit jaar tijdens de meivakantie in de week van 20 april tot en met 3 mei 2020 van harte welkom bij RondomLeren voor o.a. de volgende interventies:

*rekenen/wiskunde
*lees-spellinginterventie
*begrijpend lezen
*studievaardigheden voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs

Uiteraard kunnen bestaande begeleidingen tijdens deze periode gecontinueerd en/of geïntensiveerd worden.

Als de situatie vanwege de coronacrisis (Covid-19) onveranderd blijft, bieden we de begeleidingen met behulp van webcam en andere digitale hulpmiddelen online aan. Onze digitale sessies zijn een uitstekend alternatief voor de reguliere sessies gedurende deze periode.
Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Door deze crisissituatie is het mogelijk dat uw kind moeilijkheden ervaart en het onderwijsaanbod niet volledig kan volgen en daardoor moeilijker beklijft.
Tijdens deze vakantieperiode bieden we intensieve, gerichte ondersteuning die aansluit aan de leerbehoefte en vraag.

Het is ook mogelijk om een diagnostisch onderzoek af te laten nemen. Hiermee kan goed bepaald worden welke leerstof uw kind al beheerst en waar hij of zij moeilijkheden bij ondervindt, waardoor onze begeleiding kan aansluiten aan de bestaande behoefte.

Bent u op dit moment op zoek naar online Remedial Teaching of een andere training uit onze dienstenaanbod?

 Neem dan voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven gerust contact met ons op.