Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO-VO gestart

Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO-VO gestart

RondomLeren 7630589 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartDe aanvraagperiode voor de subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen is 20 februari 2022 gestart.
De subsidieregeling is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten.
Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen.

Voorwaarden voor deelname aan de subsidieregeling

RondomLeren 4019759 scaled Remedial Teaching Hilversum RondomLeren 300x200 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartEen programma bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling.
Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de groep leerlingen die het doorstroomprogramma zowel in groep 8 als in eerste leerjaar van het VO volgen.
De aanvraagperiode wordt ingediend tussen 20 februari tot en met 30 april 2022.

Inhoud doorstroomprogramma subsidieregeling

Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie inhoudelijke leerlijnen:

RondomLeren 8923082 scaled Remedial Teaching Hilversum RondomLeren 200x300 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestart1. Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen.

2. Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.

3. Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld het:

  • vergroten van ouderbetrokkenheid;
  • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
  • versterken van sociale vaardigheden;
  • het begeleiden bij de schoolkeuze.

Het aanbod van RondomLeren richt zich op de 3 aanbevolen leerlijnen.

Remedial Teaching of één-op-één-begeleiding:

Cognitieve vaardigheden hebben te maken met de mate waarin leerlingen in staat zijn om kennis en informatie op te nemen en te verwerken.
Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn o.a. technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen.

Remedial TeachingRondomLeren geNNFqfvw48 unsplash Remedial Teaching Hilversum 300x199 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestart van RondomLeren wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.
Als een probleem geconstateerd wordt tussen het kennisniveau van het kind en de leerstof op school kan Remedial Teaching dit verkleinen of overbruggen door de leerling gerichte begeleiding te bieden.
Uit onderzoek blijkt dat één-op-één-begeleiding gemiddeld vijf maanden extra vooruitgang kan opleveren in een korte interventie tijd van 6 tot 12 weken.

Ontwikkelen van executieve functies:

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces.
RondomLeren touwtjespringen scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartBij RondomLeren krijgen leerlingen op de basisschool in het door ons ontwikkelde programma ‘Brein in Beweging’ aangereikt hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren.
Voor brugklasleerlingen die op het VO starten geven wij de training snel leren = leuk leren op school als op onze praktijk.
Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang.

Begeleiding in de vakantie periodes:

RondomLeren pexels norma mortenson 8456138 scaled Remedial Teaching Hilversum Remedial Teaching Hilversum 300x200 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartIn de vakantieperiodes biedt RondomLeren individuele remedial teaching, begeleiding in kleine groepen voor leerlingen uit het PO en VO en het intensieve programma ‘Brein in Beweging’.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen vier maanden extra vooruitgang tonen als er een intensief leerprogramma tijdens de vakanties wordt geboden.

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen:

RondomLeren 8466776 scaled Remedial Teaching Hilversum RondomLeren 300x200 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartDe coronacrisis heeft zijn weerslag op het welbevinden van kinderen.
Veel kinderen ervaren meer gevoelens van stress, eenzaamheid en somberheid.
Uit onderzoek weten we dat werken aan het welbevinden van leerlingen leidt tot betere leerprestaties, betere sociale en emotionele vaardigheden en een afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten.
RondomLeren biedt faalangstreductie training en sociale vaardigheidstraining zowel op scholen als bij ons op de praktijk.

Trainingen voor het schoolteam:

RondomLeren Clip0001 2 Remedial Teaching Hilversum 300x169 Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartRondomLeren biedt ook presentaties en workshops voor leerkrachten en docenten van PO en VO scholen aan.
Daarbij ligt onze focus o.a. op gebied van leerproblematieken en executieve functies zoals het leren leren.
Onze bestaande presentaties en workshops worden op maat aangeboden naar gelang de vraag van de organisatie.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

%name Aanvraagperiode subsidieregeling doorstroomprogramma’s PO VO gestartJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.

 

Vaak gestelde vragen