Intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding / kindercoaching

rondomleren 811743 remedial teaching hilversum 300x212 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingKinderen kunnen helaas worden blootgesteld aan verschillende vormen van traumatische ervaringen, zoals geweld, verwaarlozing, verlies van een dierbare of (natuur)rampen. Deze traumatische gebeurtenissen kunnen diepe emotionele wonden achterlaten die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en het welzijn van een kind.
Als professionals is het onze verantwoordelijkheid om deze leerlingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen en te begeleiden.

rondomleren 8419199 remedial teaching hilversum 300x200 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingTraumasensitief begeleiden

Ons uitgangspunt van traumasensitief begeleiden is gebaseerd op empathie, begrip en het creëren van een veilige omgeving waarin leerlingen hun emoties kunnen uiten en hun veerkracht kunnen opbouwen. Daarbij worden de leerlingen ondersteund bij het cognitieve proces op school.
In dit artikel bespreken we enkele belangrijke principes en strategieën voor de intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding / kindercoaching van RondomLeren bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Vertrouwensband

Het opbouwen van een sterke vertrouwensband is van cruciaal belang. Dit wordt bereikt door naar de leerling te luisteren, empathie te tonen en zijn of haar gevoelens serieus te nemen.

rondomleren 8923536 remedial teaching hilversum 200x300 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingVeilige omgeving

Een veilige omgeving is essentieel voor traumasensitieve begeleiding. Leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, kunnen zich kwetsbaar en angstig voelen. Het is belangrijk om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin ze zich comfortabel voelen om hun gevoelens en ervaringen te delen. Dit kan onder meer het opzetten van een rustige ruimte omvatten, waarin ze zich kunnen ontspannen en zich veilig voelen om te praten.

Impact van trauma

Om leerlingen effectief te kunnen begeleiden, is het belangrijk om de impact van trauma op hun leven te begrijpen. Traumatische ervaringen kunnen het gedrag, de emoties en de cognitieve ontwikkeling beïnvloeden. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld angstig, teruggetrokken, prikkelbaar of hyperalert worden. Dit zijn reacties op het trauma en niet op ongewenst gedrag. Door deze reacties te begrijpen, kunnen wij leerlingen beter ondersteunen en hun gedrag in de juiste context plaatsen.

rondomleren 8457438 remedial teaching hilversum 300x200 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingExpressie van emoties

Leerlingen worden aangemoedigd om hun emoties te uiten op een manier die voor hen comfortabel is. Sommige leerlingen vinden het misschien gemakkelijker om te praten, terwijl anderen liever tekenen, schrijven of spelen. Het is belangrijk om verschillende creatieve en expressieve werkvormen aan te bieden, zodat ze kunnen kiezen wat het beste bij hen past. Het delen van emoties kan een belangrijke stap zijn in het verwerkingsproces en het bevorderen van veerkracht.

Zelfregulatie 

Traumatische ervaringen kunnen de zelfregulerende vaardigheden van leerlingen verstoren. Ze kunnen moeite hebben met het beheersen van hun emoties en gedrag. Dit heeft ook vaak gevolgen voor het leerproces. Er blijft onvoldoende ruimte in het hoofd over en minder rust om tot het schoolse leren te komen. Versterken van zelfregulerende vaardigheden heeft een positieve invloed op het gedrag en het leren op school.

rondomleren 7640979 remedial teaching hilversum 1 300x200 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingLeren en gedrag

De professionals van RondomLeren begeleiden leerlingen bij dit proces met als doel dat de ze de nieuw aangeleerde vaardigheden toe leren passen. Situaties worden eerst in een individuele setting veelvuldig geoefend en daarna worden deze begeleid ingeoefend in de klassensetting. Ondersteuning bij het cognitieve leerproces is hierbij ook een belangrijk onderdeel van de leer- en gedragsbegeleiding.

Intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding / kindercoaching van RondomLeren

Tijdens onze intensieve begeleidingsvorm wordt de leerling niet alleen ondersteund bij zijn of haar gedrag maar ook bij de leerontwikkeling op school. Op deze manier wordt ook het zelfvertrouwen in zijn of haar eigen capaciteiten versterkt. Het gedrag dat de leerling op school toont heeft namelijk effect op het leerproces en visa versa.

remedial teaching tijdens de zomerperiode remedial teaching hilversum 2 200x300 Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingLeren en het gedrag staan daarom bij ons altijd centraal in de begeleiding waarbij er afhankelijk van de hulpvraag bij elke leerling naar een goede balans wordt gezocht.

De intensieve specialistische leer- en gedragsbegeleiding vindt meestal op school plaats en ook deels in de groep. Door deze aanpak in de driehoek; leerling, leerkracht en begeleider leert de leerling met ondersteuning van de begeleider het geleerde toe te passen in de groep.

Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLeren

In onze missie om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken, is het van cruciaal belang om ook leerlingen die thuiszitten of dreigen vast te lopen in het onderwijs te ondersteunen. RondomLeren biedt hierin maatwerk.

Als het (onderwijs) systeem om welke reden dan ook niet werkt, zorgen wij voor een tijdelijk, alternatief systeem.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

%name Intensieve specialistische leer  en gedragsbegeleiding / kindercoachingJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.