RondomLeren start 30 april weer met Citotrainingen.

RondomLeren start vrijdag 30 april om 15:00 met de Citotraining voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze training van 6 keer een uur is ook geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching.
Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

Cito staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Dit instituut ontwikkelt examens en toetsen en neemt deze af. RondomLeren Ouderkaart helpen met toets leren 1 Remedial Teaching Hilversum 300x200 Schrijf je in voor de Cito training van RondomLerenIn het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht om een eindtoets af te nemen bij alle leerlingen van groep 8. De eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van begrijpend lezen, rekenen, (werkwoord)spelling en studievaardigheden. Door de toetsuitslagen krijg je informatie over de prestaties van de leerling.

De betekenis van Cito scores

De score op de Citotoets wordt omgezet naar niveau. De niveauverdeling geeft aan hoe de leerling presteert ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De score op een Citotoets wordt meestal weergegeven met een letter (A t/m E) of met de Romeinse cijfers I t/m V.  Hieronder zie je de betekenis van de letters. Heeft je kind bij de uitslag van de Citotoetsen een letter staan? Kijk dan in het rijtje hieronder:

  • A – 25% – hoogst scorende leerlingen
  • B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
  • C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
  • D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
  • E – 10% – laagst scorende leerlingen

RondomLeren 57343462 1661422317293846 1377346469379440640 n Remedial Teaching Hilversum 300x225 Schrijf je in voor de Cito training van RondomLerenBij de indeling met de cijfers I t/m V wordt uitgegaan van 5 groepen van 20%.

  • I – 20% – ver boven het gemiddelde
  • II – 20% – boven het gemiddelde
  • III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen
  • IV – 20% – onder het gemiddelde
  • V – 20% – ver onder het gemiddelde

De school vergelijkt via het Leerlingvolgsysteem de behaalde score van de leerling met zijn of haar eerder behaalde scores. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerling aan de hand van de testscores inzichtelijk gemaakt.

Advies van de leerkracht en school is leidend.

Alle basisschoolleerlingen krijgen in groep 8 advies over hun middelbare schoolniveau. Sinds 2015 is niet meer de eindtoets, zoals de Citotoets, leidend voor het vervolgonderwijs, maar het advies wat de leerkrachten en school geven.
De leerkrachten worden geacht de leerlingen beter te kunnen inschatten en te weten of toetsstress of andere factoren zouden kunnen leiden tot onverwachte, afwijkende scores.

Oefenen voor de Cito toets bij RondomLeren

RondomLeren banner rl Remedial Teaching Hilversum 235x300 Schrijf je in voor de Cito training van RondomLerenOnze Citotraining is een hele goede manier om uw kind optimaal voor te bereiden op de Citotoets. De leerlingen komen bij RondomLeren in groepjes van maximaal 4 leerlingen en oefenen met de onderdelen begrijpendlezen, rekenen, (ww) spelling, taal en studievaardigheden.

Tijdens het oefenen frissen we de opgedane kennis op en maken wij de leerlingen vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Ze leren de vragen nauwkeurig te lezen en krijgen strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met de Citovraagstelling.
In deze training staan ook de aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies die leerlingen ook nodig hebben om de toetsvragen juist te beantwoorden.

De Citotraining is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de Citotoets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.