Hoe ontstaan rekenproblemen?

RondomLeren hoe ontstaan rekenproblemen 3 scaled RondomLeren 300x200 Hoe ontstaan rekenproblemen?Rekenproblemen worden vaak in eerste instantie herkend door het ontbreken van de basisvaardigheden bij het rekenen zoals het vlot kunnen memoriseren van de optel- en aftelsommen tot 20, de tafels en deeltafels.
Ook hebben kinderen meer moeite met getalbegrip. Getalbegrip houdt in dat een kind weet wat getallen betekenen, hoeveel een getal waard is en wat je ermee kan doen.

Een kind zonder getalbegrip rekent aan de hand van trucjes, wat op een bepaald moment niet meer toereikend is. Als deze rekenvaardigheden onvoldoende ingeoefend worden, kan dat gevolgen hebben voor de rekenvaardigheid op latere leeftijd.

Hoe wordt rekenkennis opgebouwd?

RondomLeren hoe ontstaan rekenproblemen 5 scaled RondomLeren 300x200 Hoe ontstaan rekenproblemen?Rekenkennis wordt opgebouwd in fases. In groep 1 en 2 worden de voorbereidende vaardigheden gelegd voor het rekenonderwijs. Flexibel kunnen tellen van hoeveelheden in allerlei situaties is de basis van het aanvankelijk rekenen.
Kinderen leren verschillende cijfers koppelen aan hoeveelheden (het getal 3 hoort bij drie blokjes).
Ook wordt er al een begin gemaakt met rekenbegrippen. Die zijn nodig bij het leren rekenen. Begrippen zoals meer of minder dan, groter of kleiner dan, lichter of zwaarder, zijn allemaal nodig om later te leren rekenen.

Vanaf groep 3 leert een kind rekenen en wordt er veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden van het rekenen. Kinderen leren getallen onder de 10 te splitsen, op- en aftellen.
Vervolgens leren ze sommen te maken met getallen onder de 20, er komt nu dus een ‘tiental’ bij. Ook wordt er vanaf groep 3 veel aandacht besteed aan de getalbegrip.
Een voorbeeld: “Wat zijn de buurgetallen van 12?” De ontwikkeling van het getalbegrip blijft niet beperkt tot het jonge kind, maar gaat gedurende de hele schoolperiode, en zelfs daarna door. Vanaf groep 4 gaan kinderen ook aan de slag met de tafels en deeltafels. Ze leren begrip te verlenen wat nu vermenigvuldigen en delen inhoudt en daar hoort ook de rekentaal zoals ‘verdelen’ bij.

Rekenkennis moet stapsgewijs opgebouwd worden en getalinzicht is de eerste stap.

RondomLeren hoe ontstaan rekenproblemen 1 scaled RondomLeren 200x300 Hoe ontstaan rekenproblemen?Rekenkennis wordt dus stapsgewijs opgebouwd en getalinzicht is de eerste stap. Je kunt het voorstellen als een rekenmuurtje waarin de rekenkennis gestapeld wordt.
Wanneer kinderen in de bovenbouw zitten, is het belangrijk dat dit muurtje een stevig muurtje vol met opgebouwde kennis is. Helaas komt het vaker voor dat er bakstenen in dit muurtje missen of niet goed vast gemetseld zijn, waardoor kinderen een achterstand opbouwen.

Deze achterstand is vooral merkbaar ze ouder worden. Op school is helaas geen tijd om alles te blijven herhalen, want er moeten andere rekenvaardigheden geleerd worden zoals breuken, procenten.
Alle nieuw aangeleerde rekenvaardigheden worden op eerder aangeboden kennis opgebouwd. Als deze kennis niet goed beheerst wordt of ontbreekt,  kan dit leiden tot rekenproblemen.

Hoe kunnen rekenproblemen voorkomen worden?

RondomLeren hoe ontstaan rekenproblemen 4 scaled RondomLeren 300x220 Hoe ontstaan rekenproblemen?Een manier om rekenproblemen aan te pakken of te voorkomen is in eerste instantie veel te oefenen met de basisvaardigheden; op- en aftellen en de tafels en deeltafels, waardoor deze basisvaardigheden gememoriseerd worden.

Als uw kind moeite heeft met plus- en minsommen tot 20, getallen splitsen tot 10 (10 splits je in 8 en 2) en de tafels en deeltafels, is het goed om elke dag zo’n 5 à 10 minuten te oefenen. Als uw kind dit soort sommen uit het hoofd kan uitrekenen, lukt het ook sneller om moeilijkere sommen uit te rekenen zoals 6+2=8 dus 16+2=18. 

Hoe kunnen rekenproblemen herkend en ontdekt worden?

RondomLeren hoe ontstaan rekenproblemen scaled RondomLeren 300x200 Hoe ontstaan rekenproblemen?Rekenproblemen worden vaak herkend, bijvoorbeeld als kinderen opvallend lang doen over een rekensom, weinig tot geen getalbegrip hebben en op hun vingers blijven tellen als ze een som uitrekenen.

Meestal worden rekenproblemen op de basisschool gesignaleerd doordat de toetsresultaten achter blijven. Belangrijk is om niet te lang af te wachten omdat dit de achterstand alleen maar vergroot. Ook zijn de rekenbeleving en het zelfvertrouwen belangrijke peilers hoe uw kind het rekenen ervaart.

Als kinderen vaker een negatieve rekenbeleving en meer moeite tijdens het rekenen ervaren, is het van belang om niet te lang af te wachten en op tijd onze deskundigheid in te zetten. RondomLeren doet eerst rekenonderzoek om goed in beeld te brengen waar uw kind moeite mee heeft. Daarna start de rekeninterventie met als doel de bouwstenen in het muurtje stevig in te metselen zodat uw kind zich competent voelt en vol zelfvertrouwen het rekenproces aangaat.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

%name Hoe ontstaan rekenproblemen?Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.