Rekenen; stapelen van kennis in het rekenmuurtje.

RondomLeren IMG 4688 scaled Remedial Teaching Hilversum 225x300 Rekenen; stapelen van kennis in het rekenmuurtje.Er zijn 3 factoren die belangrijk zijn om een goede rekenaar te worden.

Ten eerste is dat het vlot kunnen memoriseren van de basisvaardigheden. Dit houdt in dat kinderen de optel- en aftelsommen tot 20, de tafels en deeltafels vlot kunnen benoemen zonder hier lang over na te denken. Het vlot kunnen benoemen van deze basisvaardigheden is nodig om de relatie te leggen naar de hogere bouwstenen van het rekenen. Als we de vergelijking maken met een muurtje, zitten de basisvaardigheden onderin de rekenmuurtje en bijvoorbeeld het rekenen met breuken en procenten hoger in de muur. Als kinderen moeite hebben met het vlot kunnen benoemen van de tafels en deeltafels dan kost het rekenen met breuken en procenten meer moeite en meer denkkracht.

RondomLeren IMG 1369 rotated e1643546031361 Remedial Teaching Hilversum 209x300 Rekenen; stapelen van kennis in het rekenmuurtje.De tweede factor die belangrijk is om een goede rekenaar te worden, is het goed beheersen van de rekenstrategieën. Deze worden vanaf groep 3 tot en met groep 8 tijdens de rekenlessen op school geïnstrueerd en geoefend. Een voorbeeld van rekenstrategieën zijn: breuken gelijknamig maken en deze optellen en het cijferend leren rekenen. 

Tot slot is het van belang dat kinderen de strategieën door elkaar kunnen toepassen; het begrijpend rekenen. Het begrijpend rekenen wordt op school getoetst tijdens de begin, midden en eindtoetsen door o.a. de cito toetsen.

 

 

Rekenonderzoek en -begeleiding bij RondomLeren.

%name Rekenen; stapelen van kennis in het rekenmuurtje.Als een of meerdere factoren minder goed ontwikkeld zijn, dan heeft dit naast de resultaten invloed op de rekenbeleving en zelfvertrouwen van uw kind. De rekenbeleving en het zelfvertrouwen zijn belangrijke peilers hoe uw kind het rekenen ervaart. Als kinderen vaker een negatieve rekenbeleving en meer moeite tijdens het rekenen ervaren, is het van belang om niet te lang af te wachten en op tijd onze deskundigheid in te zetten. 

RondomLeren doet eerst rekenonderzoek om goed in beeld te brengen waar uw kind moeite mee heeft. Daarna start de remedial teaching met als doel de bouwstenen in het muurtje stevig in te metselen.

 

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Rekenen; stapelen van kennis in het rekenmuurtje.Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.