Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021

In het nieuwe schooljaar mogen scholen hun eigen menu uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs samenstellen. Er wordt 8,5 miljoen beschikbaar gesteld voor onderwijs.
Het doel van het Nationaal Programma Onderwijs is om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Er zijn interventies samengesteld die volgens internationaal onderzoek effectief zijn gebleken.
RondomLeren biedt op basis van expertise de onderstaande interventies aan PO en VO scholen:

Remedial Teaching of één-op-één-begeleiding:
RondomLeren child kid play tranquil study color write learn Remedial Teaching Hilversum 300x200 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021Remedial Teaching van RondomLeren wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.
Als een probleem geconstateerd wordt tussen het kennisniveau van het kind en de leerstof op school kan Remedial Teaching dit verkleinen of overbruggen door de leerling gerichte begeleiding te bieden.
Uit onderzoek blijkt dat één-op-één-begeleiding gemiddeld vijf maanden extra vooruitgang kan opleveren in een korte interventie tijd van 6 tot 12 weken.

Remedial Teaching in een kleine groep:
RondomLeren 6085668928 7a0b98840f b Remedial Teaching Hilversum 300x171 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021Uit onderzoek blijkt  dat instructie in kleine groepen effectief is, waarbij als vuistregel geldt: hoe kleiner de groep, hoe beter.
Instructie in een groep van twee heeft iets meer effect dan in een groep van drie leerlingen, maar iets minder effect dan individuele remedial teaching.

Ontwikkelen van executieve functies:
RondomLeren touwtjespringen scaled Remedial Teaching Hilversum 300x200 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces.
Bij RondomLeren krijgen leerlingen in het door ons ontwikkelde programma ‘Brein in Beweging’ aangereikt hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren.
De interventies zijn zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.
Metacognitie en zelfregulerend leren blijken steevast een groot effect te hebben, met een rendement van gemiddeld zeven maanden extra vooruitgang.

Begeleiding in de vakantie periodes:
RondomLeren 8297369596 cda56e2470 b Remedial Teaching Hilversum 300x201 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021In de vakantieperiodes biedt RondomLeren individuele remedial teaching, begeleiding in kleine groepen voor leerlingen uit het PO en VO en het intensieve programma ‘Brein in Beweging’.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen vier maanden extra vooruitgang tonen als er een intensief leerprogramma tijdens de vakanties wordt geboden.

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen:
RondomLeren faalangst Remedial Teaching Hilversum 300x206 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021De effecten van de coronacrisis heeft zijn weerslag op het welbevinden van kinderen.
Veel kinderen ervaren meer gevoelens van stress, eenzaamheid en somberheid.
Uit onderzoek weten we dat werken aan het welbevinden van leerlingen leidt tot betere leerprestaties, betere sociale en emotionele vaardigheden, een afname van probleemgedrag en angst- en depressieklachten.
RondomLeren biedt faalangstreductie training en sociale vaardigheidstraining op scholen en bij ons op de praktijk.

Trainingen voor het schoolteam:
RondomLeren 29432545 1198274563608626 6985240816128986443 n e1573073137618 Remedial Teaching Hilversum 300x191 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021RondomLeren biedt presentaties en workshops aan voor leerkrachten en docenten van PO en VO scholen o.a. op gebied van leer problematieken en executieve functies zoals het leren leren.
Onze bestaande presentaties en workshops worden op maat aangeboden naar gelang de vraag van de organisatie.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Onze menukaart voor scholen vanaf augustus 2021

 

 

Jet Streutker, directeur RondomLeren B.V.