Het belang van het ontwikkelen en versterken van executieve functies

rondomleren ontwikkelen en versterken van executieve functies remedial teaching hilversum 220x300 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesDagelijks richten wij onze begeleidingen in op het ontwikkelen en versterken van executieve functies naast de overige hulpvragen als bijvoorbeeld een achterstand bij een vakgebied.

Wat zijn nu eigenlijk executieve functies?

rondomleren ontwikkelen en versterken van executieve functies scaled remedial teaching hilversum 4 300x200 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesExecutieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag en hebben daarbij een controlerende en aansturende functie.

Met deze functies schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen en voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit. Daarnaast controleren we het effect.
We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst.

Executieve functies kunnen worden gezien als de ‘dirigent’ van de cognitieve vaardigheden. Deze zijn nodig om een doel te bereiken. 

Hoe verloopt de ontwikkeling?

rondomleren ontwikkelen en versterken van executieve functies scaled remedial teaching hilversum 3 300x200 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesHet menselijk brein ontwikkelt mee met elke levensfase.
Het begint met het ontwikkelen van zintuiglijke verbindingen en als dat klaar is, is het brein in staat zich verder te ontwikkelen.

De ontwikkeling start bij de lage functies, de hersenstam. Wat mogelijk maakt dat we goed kunnen klaar zitten en kunnen opletten.
De ontwikkeling eindigt bij hogere functies zoals redeneren, plannen, emoties en geheugen. Hierdoor kunnen we complexere taken aan en efficiënter werken.

Waarom is het nu belangrijk om executieve functies te ontwikkelen en te versterken?

rondomleren ontwikkelen en versterken van executieve functies scaled remedial teaching hilversum 2 300x200 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesExecutieve functies zorgen voor het beheren van informatie en het goed uitvoeren van taken. Deze zijn nodig om op school te slagen. De executieve functies, zijn meer dan intelligentie en een grote voorspeller voor schoolsucces op latere leeftijd (Bull en Scerif, 2001).

Kinderen en jongeren met zwakkere executieve functies hebben moeite om ergens mee te stoppen of te beginnen. Impulsiviteit en woedeaanvallen komen vaak voor en ze vinden het lastig om handelingen in de juiste volgorde uit te voeren.

Deze kinderen hebben de ouders of de leerkracht nodig om de stappen ‘wat ga ik doen?’ en ‘hoe ga ik het aanpakken?’ vorm te geven.
De leerkracht zal een kind voortdurend moeten aansturen waardoor het kind het gevoel kan krijgen dat hij of zij niets kan met een mogelijk negatief zelfbeeld als gevolg. 

Wat kunnen de professionals bij RondomLeren betekenen om de executieve functies te versterken?

rondomleren ontwikkelen en versterken van executieve functies scaled remedial teaching hilversum 1 300x300 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesRondomLeren is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek naar de ontwikkeling van executieve functies en geeft begeleiding in het versterken van deze executieve functies.

Ook is er een mogelijkheid voor een breder onderzoek, dit houdt in dat er naast het diagnostisch onderzoek naar de ontwikkeling van executieve functies ook de leerontwikkeling van bijvoorbeeld een leervak zoals (begrijpend)lezen of rekenen wordt onderzocht.

Middels een intakegesprek met de ouders, vragenlijsten, testen en eventueel observaties, wordt een zo duidelijk mogelijk beeld van de ontwikkeling van het kind of de jongere verkregen en dit biedt een goed uitgangspunt om haalbare doelen voor de interventie periode op te stellen.

Hoe worden executieve functies ‘getraind’ tijdens de remedial teaching sessies van RondomLeren?

Er zijn verschillende manieren om executieve functies te ontwikkelen en te versterken tijdens onze remedial teaching sessies, onder andere:

  1. Werkgeheugen: specifieke oefeningen die het werkgeheugen kunnen versterken. zoals het onthouden van een reeks getallen of het herhalen van een lijst met woorden in een specifieke volgorde.
  2. Inhibitie: oefeningen gericht op het beheersen van impulsen die kunnen helpen bij het verminderen van ongewenst gedrag.
  3. Flexibiliteit: oefeningen gericht op het verplaatsen van de aandacht die kunnen helpen om snel tussen taken te schakelen.
  4. Taakinitiatie: het opstellen van duidelijke stappenplannen wat kan helpen om te beginnen met een taak of activiteit.
  5. Planning: het opstellen van duidelijke doelen en het formuleren van stappen om deze doelen te bereiken.

Het is belangrijk om te weten dat het ‘trainen’ van executieve functies tijd kan kosten en dat regelmatige oefening nodig is om vooruitgang te boeken. Het is ook aan te raden om onze professionals te raadplegen voor advies over hoe de verschillende executieve functies het beste getraind kunnen worden.

Welke specifieke trainingen worden er bij RondomLeren aangeboden?

rondomleren ontwikkelen en versterken van executieve functies scaled remedial teaching hilversum 200x300 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesEr kan na afname van een intelligentieonderzoek worden geadviseerd om een intensieve training te gaan volgen. Bij RondomLeren kan er gekozen worden voor: Beter bij de les of de Cogmed training.

Beter bij de les wordt door ons op school en onder schooltijd aangeboden door een gecertificeerde trainer. De Cogmed training is een online concentratie- en werkgeheugentraining en kan vanuit huis gedaan worden.

Kortom executieve functies hebben we dus altijd nodig om iets nieuws te leren en doelen te bereiken en deze kunnen niet losgekoppeld worden van het leerproces.

Daarom nemen we de executieve functies altijd mee in onze behandelingen en begeleidingen en zitten deze verweven door al onze remedial teachingsessies die we bieden.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Ontwikkelen en versterken van executieve functiesJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.