Leerhouding en leergedrag.
Twee belangrijke peilers voor het schoolsucces.

Zoals we uit het nieuws van deze week konden vernemen zijn de meeste normeringen van de Centrale Eindtoets door de corona pandemie met één punt aangepast.
Basisschoolleerlingen hebben door de pandemie een “kleine, maar aantoonbare leervertraging” opgelopen, stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

RondomLeren 5852312 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Leerhouding en leergedrag, peilers voor het schoolsuccesKansrijk adviseren.

De PO-Raad heeft leraren opgeroepen om “kansrijk te adviseren”.
Als er dus getwijfeld wordt tussen twee adviezen, zou de leerkracht het hogere advies moeten geven.
Volgens de belangenbehartiger van schoolbesturen hebben vooral kinderen uit kansarme milieus kans om lagere adviezen te krijgen, nu er door corona veel minder fysiek onderwijs is geweest.
Bij het kansrijk adviseren is het vooral van belang om de leerhouding en leergedrag van de leerling mee te nemen.

Bij de overgang naar het middelbaar onderwijs komt de verantwoordelijkheid van het leerproces steeds meer bij de leerling terecht.
Een goede leerhouding en leergedrag is daarbij één van de belangrijkste voorspellers voor het schoolsucces.

Leerhouding en leergedrag.
Leerhouding heeft te maken met het zelfinzicht van de leerling.
Welke ambities, kwaliteiten en hoe is de mindset. Van belang is het ontwikkelen van zelfinzicht in het leerproces.
Als leerlingen zich hiervan bewust zijn, hebben zij invloed op het eigen handelen in het leerproces. RondomLeren 16438449755 36050f7201 b Remedial Teaching Hilversum 300x200 Leerhouding en leergedrag, peilers voor het schoolsucces
Leergedrag heeft te maken met het bewust inzetten van leerstrategieën, het zogenaamde leren leren.

Executieve functies.

Executieve functies zijn hierbij van essentieel belang.
Deze helpen ons bij het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag, ze hebben een controlerende en aansturende functie (SLO, 2020).
Deze executieve functies helpen ons bijvoorbeeld bij plannen van ons gedrag, het stap voor stap uitvoeren van taken, geconcentreerd aan het werk blijven ook bij afleiding, controleren van ons werk en nog veel meer.
Bij RondomLeren wordt tijdens onderzoek het niveau van de leerling, strategiegebruik en opvallende executieve functies in kaart gebracht. Daarna kan gestart worden met de begeleiding.

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Leerhouding en leergedrag, peilers voor het schoolsucces

 

 

Jet Streutker, directeur RondomLeren B.V.