Kansrijk adviseren in groep 8 wordt dit wel gedaan?

%name Kansrijk adviseren in groep 8 wordt dit wel gedaan?De middentoetsen zijn afgenomen en groep 8 ontvangt binnenkort het schooladvies voor de middelbare school.
Dit is voor veel kinderen een spannend moment omdat van dit advies veel afhangt.

Waarom hangt er toch zo veel van dit advies af?

Onderwijssocioloog Herman van de Werfhorst van de Universiteit van Amsterdam vertelt in het Aob artikel “Schooladvies: Wees beducht op een tunnelvisie” dat het in de praktijk blijkt dat leerkrachten de capaciteiten van kinderen vaak te laag inschatten.

Bijna één op de drie kinderen maakt de eindtoets zo veel beter, dat een bijstelling van het schooladvies naar boven gerechtvaardigd zou zijn.
Toch gebeurt dat maar bij 10 procent van de adviezen. 

Opstromen is in praktijk bijna niet haalbaar.

%name Kansrijk adviseren in groep 8 wordt dit wel gedaan?Als de kinderen eenmaal op een middelbare school zitten dan blijkt uit de praktijk dat er maar heel weinig kinderen opstromen naar een hoger niveau.
Dit heeft mijns inziens met twee belangrijke zaken te maken:

De wet van selffulfilling prophecy en de regels omtrent het opstromen naar een ‘hoger’ niveau.
Selffulfilling prophecy heeft te maken met de verwachtingen die leerkrachten en docenten van de leerling hebben en deze verwachtingen hebben invloed op de resultaten van de leerlingen.

Ook wordt het binnen ons schoolsysteem leerlingen moeilijk gemaakt om naar een ander niveau op te stromen door de cijfer eisen die worden gesteld.
Het gemiddelde van de cijfers moet vaak rond de 7,5 liggen en er wordt ook extra gekeken naar de kernvakken; Nederlands, Engels en wiskunde.
Dit is een enorme uitdaging en in de praktijk zie je dat dit maar voor een heel klein percentage kinderen haalbaar is.

Hoe kunnen leerkrachten eerlijker en beter adviseren?

%name Kansrijk adviseren in groep 8 wordt dit wel gedaan?In het Aob artikel “Schooladvies: Wees beducht op een tunnelvisie” lezen we ook over het onderzoek naar ongelijkheid in schooladviezen van Sara Geven aan de Universiteit van Amsterdam.
Hoe kunnen leerkrachten eerlijker en beter adviseren?
Door er als team over te praten, adviseert Sara Geven.

Sara: “Verzamel informatie uit verschillende bronnen.
Zoek naar alternatieve verklaringen bij tegenvallende prestaties.
Vraag iemand die het kind niet kent er met een frisse blik naar te kijken.
Wees beducht op een tunnelvisie.”

Kansrijk adviseren bij twijfel.

Als er twijfel blijft bestaan rond het advies dan wordt er gepleit om kansrijk te adviseren.
Uit onderzoek blijkt dat een leerling die hoog op het vmbo presteert, cognitief gelijk is aan een laag presterende havo-leerling.
Hoger instromen betekent: meer kansen, meer keuzes!

Wat kan je als ouders doen?

%name Kansrijk adviseren in groep 8 wordt dit wel gedaan?Ga altijd het gesprek aan met de school en begin hier op tijd mee.
Tijdens oudergesprekken in groep 7 kan ‘het advies’ in het gesprek met de leerkracht al besproken worden, zodat er met elkaar nagedacht kan worden waar de eventuele uitdagingen voor uw kind liggen als het gewenste advies nog niet in ’t bereik ligt.
Met gerichte aandachtspunten kan bijvoorbeeld voor een periode remedial teaching ingezet worden.
Bij twijfel kan er ook een intelligentie onderzoek afgenomen worden om inzicht te geven welk niveau van voortgezet onderwijs nu het beste gegeven kan worden.

Het voordeel van een periode remedial teaching is dat onze remedial teachers en orthopedagogen niet alleen de focus op de begeleiding van de leerling leggen maar ook de samenwerking aangaan met de school en ouders.
Deze samenwerking kan een positieve bijdrage leveren aan het advies. Er wordt bij onze individuele remedial teaching namelijk heel goed gemonitord hoe uw kind naast de inhoudelijk gestelde doelen zich procesmatig ontwikkelt.
Hierbij nemen wij ook de werkhouding, het zelfregulerend leren mee.
Dit zijn ook belangrijk voorspellers voor het schoolsucces!

Neem dan voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven gerust contact met ons op.

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Kansrijk adviseren in groep 8 wordt dit wel gedaan?Jet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.