‘Ik ben niet bom… dom.’

%name ‘Ik ben niet bom… dom.’Draait uw kind de letters b en d om of heeft hij of zij moeite met het benoemen en schrijven van bepaalde klanken zoals de eu, uu, oe. Mogelijk is er sprake van dyslexie.
Maar wat is dyslexie nu precies? En wanneer is er sprake van dyslexie? 

Dyslexie

Dyslexie is een hardnekkige lees- en spellingstoornis.In Nederland heeft ongeveer 3 tot 5 procent van de leerlingen dyslexie. Leerlingen met dyslexie ervaren problemen met technisch lezen óf met technisch lezen en spelling.

Het blijkt dat dyslexie in hoge mate erfelijk is, de kans dat een kind dyslexie krijgt, is hoger wanneer één of beide ouders dyslexie hebben. Naast dat erfelijkheid een rol speelt, zijn er ook cognitieve oorzaken; 

  • Moeite met de klank- tekenkoppeling, ze vinden het lastig om de juiste letters aan de juiste klanken te koppelen
  • Moeite met het vlot benoemen van letters en cijfers
  • Moeite met het herkennen van klanken in een woord en spelen met deze klanken. (draai de eerste letters van beide woorden om, Rondom Leren -> Londom Reren)

%name ‘Ik ben niet bom… dom.’Het hebben van dyslexie staat los van de intelligentie.
Ook mensen met een heel hoog IQ kunnen dyslexie hebben, zo weten we dat Albert Einstein kenmerken had van dyslexie. 

‘Mijn kind heeft moeite met lezen, heeft hij nu dyslexie?’

De diagnose dyslexie kan niet zomaar gesteld worden. Als een kind moeite heeft met de klank-tekenkoppeling, betekent dit niet direct dat er sprake is van dyslexie.
Om te kunnen spreken van dyslexie moet de ernst en hardnekkigheid aangetoond worden.
Met de ernst wordt bedoeld dat de leerling drie keer achter elkaar een E score haalt op de woordleestaken.
De hardnekkigheid wordt aangetoond als een leerling ondanks extra ondersteuning (op de drie ondersteuningsniveaus) geen vooruitgang laat zien op de woordleestaken. 

Welke ondersteuningsniveaus zijn er? En wat doet RondomLeren?

%name ‘Ik ben niet bom… dom.’In het onderwijs wordt gesproken over verschillende ondersteuningsniveaus.
Het bieden van goed lees- en spellingonderwijs in de klas wordt gezien als ondersteuningsniveau 1.
Als een leerling onvoldoende profiteert van deze ondersteuning, dan krijgt een leerling ondersteuning op niveau 2.
De leerling krijgt dan extra begeleiding in de klas door de leerkracht.

Mocht de leerling nog steeds moeite blijven ondervinden met lezen en spelling, dan wordt ondersteuning op niveau 3 gestart, dit houdt in: een specifieke interventie uitgevoerd of ondersteund door de zorgspecialist in de school of door de Remedial Teacher of Orthopedagoog van RondomLeren!

Hoe ziet die ondersteuning bij RondomLeren er dan uit?

%name ‘Ik ben niet bom… dom.’Voordat we starten, nemen we eerst een diagnostisch onderzoek bij de leerling af.
Met dit onderzoek wordt het huidige niveau van de leerling en zijn aanpak in kaart gebracht.
Ook kan er een dyslexie sceener afgenomen worden. De resultaten van het onderzoek worden besproken met ouders en school en daarna wordt er een individueel handelingsplan opgesteld voor 2 keer 12 weken.

Het handelingsplan wordt tussentijds en op het eind geëvalueerd, daarna wordt gekeken of de leerling door verwezen kan worden voor een dyslexieonderzoek.

Bij RondomLeren bieden we remediërende lees- en spellingmethoden aan.

Tijdens de begeleiding richten we ons eerst op het nauwkeurig lezen van de woorden en teksten. Dit hebben we ook nodig voor het goed begrijpen van de teksten. Wanneer een leerling nauwkeurig leest, dan kan er geoefend worden met het tempo lezen. We maken bij RondomLeren onder andere gebruik van Connect lezen, Ralfi lezen en Taal in Blokjes.

%name ‘Ik ben niet bom… dom.’Connect lezen is een interventieprogramma voor zwakke lezers uit groep 3 en 4. Hierbij worden teksten herhalend voorgelezen en oefenen leerlingen met het herhaald lezen van lastige woorden. De boeken die gelezen worden, zijn van een wat hoger niveau die de leerlingen nog niet zelfstandig kunnen lezen.
Deze boeken zijn vaak interessanter en bieden een rijkere context.  

Daarnaast werken wij met taal in blokjes. Dit is een ‘evidence based interventie’ voor de aanpak van lees- en spellingproblemen. Hierbij worden de verschillende soorten klanken onderverdeeld in kleuren.
De leerlingen leren middels een stappenplan de woorden te blokken, na te denken over de spellingregel en daarna pas het woord te schrijven. 

Doordat de leerling het stappenplan volgt is hij bewust bezig met de spellingregels en kunnen wij als begeleiders direct feedback geven, wat er weer voor zorgt dat de leerling minder vaak het woord verkeerd opschrijft.
Met behulp van de blokjes kan de leerling zijn werk controleren en krijgt hij meer inzicht in de verschillende spellingregels. 

%name ‘Ik ben niet bom… dom.’Naast bovenstaande methodes, leren we de leerlingen ook verschillende strategieën aan. Wanneer een leerling heel spellend leest, stimuleren wij het zingend lezen. We leren de leerlingen de lastige woorden in klankgroepen lezen en we maken met de leerlingen verschillende strategiekaarten, de strategiekaarten werken ondersteunend bij het lezen van lastige woorden (bv. woorden met b of d) en bij het toepassen van de verschillende spellingregels. 

Heeft uw kind nu moeite met het technisch lezen en is de ondersteuning die uw kind krijgt op school nu niet voldoende? Neem gerust contact op over de mogelijkheden voor een begeleidingstraject. 

RondomLeren annedj Remedial Teaching Hilversum 724x1024 ‘Ik ben niet bom… dom.’
Anne de Jongh, orthopedagoog bij RondomLeren B.V.