Faalangst reductietraining bij RondomLeren

rondomleren faalangst reductietraining scaled remedial teaching hilversum 5 184x300 Faalangst reductietrainingFaalangst is een probleem dat veel kinderen en jongeren ervaren. Het kan een negatieve invloed hebben op hun prestaties op school en hun gevoel van eigenwaarde. De faalangst reductietraining van RondomLeren is een effectieve manier om kinderen te helpen hun faalangst te verminderen.

Wat is faalangst?

Faalangst kan worden gedefinieerd als een angst voor het falen of niet voldoen aan bepaalde verwachtingen. Het kan leiden tot een vermindering van het zelfvertrouwen, motivatie en de prestaties van een kind.
Faalangst kan zich uiten in verschillende vormen, zoals vermijdingsgedrag, negatieve gedachten en lichamelijke reacties zoals zweten en trillen.

De inhoud van de training

rondomleren faalangst reductietraining scaled remedial teaching hilversum 4 200x300 Faalangst reductietrainingDe faalangst reductietraining van RondomLeren is gericht op het verminderen van deze angstgevoelens. Het is een gestructureerde training die bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder ontspanningsoefeningen, cognitieve herstructurering en exposure.
De training is erop gericht om kinderen en jongeren te leren om te gaan met stressvolle situaties en om hun negatieve gedachten om te buigen naar positieve, helpende gedachten.

Ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen zijn bedoeld om kinderen te helpen hun lichaam en geest te ontspannen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van ademhalingsoefeningen, spier ontspanningsoefeningen of visualisatie oefeningen. Door deze oefeningen te doen, leren kinderen om zichzelf te kalmeren en hun angstgevoelens te verminderen.

Cognitieve herstructurering

rondomleren faalangst reductietraining scaled remedial teaching hilversum 3 200x300 Faalangst reductietrainingCognitieve herstructurering is gericht op het omzetten van negatieve gedachten naar positieve, helpende gedachten. Bij faalangst hebben kinderen vaak negatieve gedachten, zoals “Ik kan dit niet” of “Ik zal falen”. Door middel van cognitieve herstructurering leren kinderen om deze gedachten om te buigen naar positieve gedachten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van affirmaties en het stellen van realistische doelen. Affirmaties zijn positieve, versterkende gedachten over iets dat je graag wil hebben (of wil zijn) en die je regelmatig dient te herhalen zoals “Ik accepteer mijzelf zoals ik ben” en “Ik geef mijzelf de ruimte om fouten te maken.”

Exposure

Exposure is gericht op het blootstellen van kinderen en jongeren aan situaties die hen angstig maken. Door deze situaties te ervaren, leren kinderen dat ze deze situaties aankunnen en dat hun angstgevoelens vanzelf weer verdwijnen. Het is belangrijk dat deze exposure stapsgewijs gebeurt en dat kinderen worden aangemoedigd om hun angsten onder ogen te zien.

Voor wie is de training bedoeld?

rondomleren faalangst reductietraining scaled remedial teaching hilversum 2 300x200 Faalangst reductietrainingDe faalangst reductietraining van RondomLeren wordt aan kinderen vanaf de bovenbouw in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs gegeven.
Deze wordt zowel individueel als in een klein groepje van maximaal 4 kinderen in onze praktijk of op de (school)locatie door een professional van RondomLeren gegeven.
De training bevat 6 wekelijkse sessies van een uur.
Voorafgaand aan de training vindt er een startgesprek met ouders, het kind en eventueel de school plaats. Na de laatste bijeenkomst wordt er een evaluatiegesprek met alle betrokkenen gepland.

rondomleren faalangst reductietraining scaled remedial teaching hilversum 1 200x300 Faalangst reductietrainingTijdens de training krijgen de kinderen een map met hierin de informatie die er behandeld wordt en diverse oefeningen. Op deze manier oefenen ze thuis nogmaals met de behandelde stof en worden ouders ook bij het proces betrokken, doordat ze mee kunnen lezen en over de inhoud in gesprek kunnen gaan.
Ouders en leraren kunnen namelijk ook een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van kinderen bij het verminderen van hun faalangst.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

RondomLeren jet 1 Remedial Teaching Hilversum 200x300 Faalangst reductietrainingJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.