Een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school ‘Het PO-VO traject’. Hoe kan remedial teaching van RondomLeren hierbij ondersteunen?

rondomleren 8500670 remedial teaching hilversum 200x300 De overgang van de basisschool naar de middelbare schoolDe overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijke mijlpaal in het leven van een kind.
Terwijl sommige leerlingen zich als ‘een vis in het water’ aanpassen aan de nieuwe situatie, kunnen andere kinderen in meer of mindere mate moeite hebben met deze overgang.

Onze professionals bieden bij deze overgangsfase specialistische, individuele begeleiding op maat. Dit verzorgen wij veelal vanuit een arrangement waarbij de aanvraag voor een PO-VO traject gefinancierd wordt vanuit het samenwerkingsverband en de nieuwe school. Ook kan deze specialistische, individuele begeleiding vanuit een particuliere hulpvraag ingezet worden.

Bewustwording en ‘grip’ op eigen leerontwikkeling is van essentieel belang.

rondomleren 8499633 remedial teaching hilversum 300x200 De overgang van de basisschool naar de middelbare schoolTijdens de intakefase wordt de hulpvraag met alle betrokkenen besproken. Naast deze gegevens wordt er een leerstrategie vragenlijst bij de leerling afgenomen, zodat er inzicht wordt verkregen in de sterke en nog te ontwikkelen leerstrategieën.

Leerlingen die leerstrategieën bewust inzetten en toepassen, tonen ‘grip’ op hun leerproces. Zij zijn staat om na te denken over hun eigen leerproces en zichzelf aan en bij te sturen waar dit nodig is. Dit zijn belangrijke zelfregulerende vaardigheden die leerlingen ook in de toekomst nodig hebben om adequaat en succesvol in de samenleving te kunnen functioneren.

Wat kan RondomLeren bij deze overgangsfase van PO naar VO betekenen?

rondomleren 8457632 remedial teaching hilversum 200x300 De overgang van de basisschool naar de middelbare schoolOp basis van alle verkregen informatie uit de intakefase en de afgenomen leerstrategie vragenlijst worden er doelen voor het komende periode opgesteld. Deze worden in het behandelplan geformuleerd.

Dit kunnen doelen zijn bij het leren plannen en organiseren van het huis- en leerwerk of bij het leren verdiepen in de leerstof. Maar ook bij het ondersteunen in de communicatie op de nieuwe school als leerlingen een ontwikkelingsproblematiek hebben zoals o.a. dyslexie, dyscalculie of AD(H)D.
In sommige gevallen zijn leerlingen al bekend bij ons vanuit de basisschool en hierdoor is al veel kennis over hoe de leerling het beste ondersteund kan worden.

RondomLeren zorgt voor een ‘warme’ overdracht naar de nieuwe middelbare school. Dit houdt in dat deze kennis overgedragen wordt aan de mentor en de zorgcoördinator.
Deze begeleiding vindt dan onder schooltijd, op school plaats, zodat er naast het begeleiden van de leerling, korte lijnen zijn met de betrokken professionals op de school. 

Tijdspad van het PO-VO traject

rondomleren 8500628 remedial teaching hilversum 200x300 De overgang van de basisschool naar de middelbare schoolHet PO-VO traject is een kortdurende interventie, meestal voor 6 tot 12 weken. De interventie kan na schooltijd bij ons op de praktijk plaatsvinden en heeft als doel om de leerling te ondersteunen bij het ontwikkelen en versterken van leerstrategieën in het middelbaar onderwijs. Daarbij versterken deze remedial teachingsessies het zelfvertrouwen van deze leerlingen. Ze ervaren vlotter ‘grip’ op de leeruitdagingen die zij tegenkomen in het VO.

Deze individuele, specialistische begeleiding kan ook vanuit een arrangement op de middelbare school plaatsvinden. 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan een uitdagende tijd zijn voor leerlingen.
rondomleren 5212662 remedial teaching hilversum 300x200 De overgang van de basisschool naar de middelbare school Gelukkig kunnen de professionals van RondomLeren remedial teaching bieden om deze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze overgangsfase.

Door middel van onderzoek, individuele begeleiding, aanpassing van het leerplan en voortdurende monitoring en evaluatie, helpen wij leerlingen om hun schoolse vaardigheden te versterken en zelfvertrouwen op te bouwen om succesvol de middelbare school te doorlopen.

Met de juiste ondersteuning kunnen leerlingen vol vertrouwen en veerkrachtig de volgende stap zetten in hun (leer)ontwikkeling.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

%name De overgang van de basisschool naar de middelbare schoolJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.