Corona lockdown en onze (digitale) begeleidingen

Ook in het nieuwe jaar zijn we volop bezig onze begeleidingen digitaal of fysiek in onze praktijk en op scholen aan te bieden. Omdat er bij thuisonderwijs meer verantwoordelijkheden bij de ouders en leerlingen komen te liggen betekent de Corona pandemie dat we veelvuldig moeten afstemmen met ouders en leerkrachten.

Leerlingen krijgen door de lockdown over het algemeen minder instructies van leerkrachten en dienen meer zelfstandig te werken. Doordat de afstand tussen de leerlingen en de leerkrachten momenteel groter is, wordt het voor leerkrachten lastig om waar te nemen of de leerlingen de leerstof werkelijk begrijpen.

Wat betekent de lockdown voor onze begeleidingen?

Als Remedial Teachers staan wij voor een nieuwe uitdaging om met de bestaande online mogelijkheden en de beperkingen bij fysiek begeleiden het verloop van de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen en aan te vullen waar nodig is.

Communicatie met leerkrachten en ouders is hierbij van groot belang om leerlingen maximaal te ondersteunen bij vakken of aandachtsgebieden waar zij nog moeilijkheden bij ondervinden.

Gedurende de remedial teaching sessies letten wij er op dat leerlingen de leerstof die op school behandeld wordt voldoende begrijpen. Aanvullend krijgen de leerlingen van ons extra instructies en oefenen we de leerstof samen in.

Samen betere resultaten bereiken.

Tijdens de lockdown in maart 2020 hebben wij de positieve werking ervaren van het direct betrekken van ouders en/of begeleiders bij onze online begeleidingen. Door ouders en/of begeleiders tijdens de sessies te ondersteunen en inhoudelijke uitleg van leerstof en de diverse schoolmethodes te bieden, ontstaat een goede samenwerking met betrekking tot de inhoud en aanpak van de leerstof wat uiteindelijk zorgt voor betere prestaties bij de leerlingen.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.