Onze (Cito)toetstrainingen voor groep 7 en 8 gaan 4 november van start

RondomLeren start op vrijdag 4 november 2022 met de (Cito) toetstraining voor de middentoetsen voor leerlingen uit groep 7 en 8. Deze training van 6 keer een uur is ook zeer geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching. 

pexels alexander taranenko 10495939 200x300 - (Cito)toetstrainingen groep 7 en 8 gaan 4 november van startDe  Cito of andere genormeerde toetsen worden bij veel basisscholen in Nederland gebruikt als indicatie van het niveau van de leerlingen. Meerdere malen per jaar nemen deze scholen toetsen af waarvan de resultaten verschijnen in het zogenaamde Leerling Volg Systeem (LVS).
Daarnaast wordt er in groep 8 bij iedereen de eindtoets afgenomen.

Hoewel de uitslag enkel een indicatie van het niveau dient te zijn, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het vaak leidend bij een vervolgadvies. Helaas zorgt dit bij veel leerlingen voor extra spanning en stress met als gevolg dat de uitslagen van deze toetsen met regelmaat een ander beeld tonen dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Hier zijn over het algemeen verschillende redenen voor te noemen. De (Cito)toets is vaak de eerste echte kennismaking met een officieel examen en het gaat daarbij ook om een momentopname.
Het is mogelijk dat de leerling juist die dag zich wat minder voelt of dat de toetsingsvorm, en dan met name de vraagstelling, anders is dan wat het kind gewend is.
Het hoeft dus niets te maken te hebben met de inhoud van de toets dan wel de parate kennis van het kind.

Oefenen voor de (CITO)toets

Herkent u dit beeld bij uw eigen kind(eren)? Dan is onze (Cito)toetstraining een goede oplossing om dit te ondervangen.
Uw kind komt bij RondomLeren om in groepjes van maximaal 4 kinderen te oefenen met de onderdelen begrijpendlezen, rekenen, (ww) spelling, taal en studievaardigheden.

RondomLeren 8147363 scaled RondomLeren 200x300 - (Cito)toetstrainingen groep 7 en 8 gaan 4 november van startTijdens het oefenen frissen we de opgedane kennis op en maken wij uw kind vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Uw kind leert de vragen nauwkeurig te lezen en krijgt strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met de vraagstelling.

In deze training staan ook de aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies uw kind ook nodig heeft om de toetsvragen juist te beantwoorden.

De (Cito)toetstraining is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de (Cito)toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

De (cito)toetstraining voor de middentoetsen groep 7 starten op vrijdag 4 november om 15.00 uur.
De (cito)toetstraining voor de middentoetsen groep 8 starten op vrijdag 4 november om 16.15 uur.
Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.