(Cito)toetstraining

RondomLeren start op vrijdag 6 mei 2022 met de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7. Deze training van 6 keer een uur is ook geschikt als aanvulling op de Remedial Teaching. 

De  Cito of andere genormeerde toetsen worden bij veel basisscholen in Nederland gebruikt als indicatie van het niveau van de leerlingen. Meerdere malen per jaar nemen deze scholen toetsen af waarvan de resultaten verschijnen in het zogenaamde Leerling Volg Systeem (LVS). Daarnaast wordt er in groep 8 bij iedereen de eindtoets afgenomen.

Hoewel de uitslag enkel een indicatie van het niveau dient te zijn, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het vaak leidend bij een vervolgadvies. Dit zorgt helaas bij veel leerlingen voor extra spanning en stress met als gevolg dat de uitslagen van deze toetsen met regelmaat een ander beeld tonen dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Over het algemeen zijn hier verschillende redenen voor te noemen. De (Cito)toets is vaak de eerste echte kennismaking met een officieel examen en het gaat daarbij ook om een momentopname. Het is mogelijk dat de leerling juist die dag zich wat minder voelt of dat de toetsingsvorm, en dan met name de vraagstelling, anders is dan wat het kind gewend is.
Het hoeft dus niets te maken te hebben met de inhoud van de toets dan wel de parate kennis van het kind.

Oefenen voor de (CITO)toets

Herkent u dit beeld bij uw eigen kind(eren)? Dan is onze (Cito)toetstraining een goede oplossing om dit te ondervangen.
Uw kind komt bij RondomLeren om in groepjes van maximaal 4 kinderen te oefenen met de onderdelen begrijpendlezen, rekenen, (ww) spelling, taal en studievaardigheden.

Tijdens het oefenen frissen we de opgedane kennis op en maken wij uw kind vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Uw kind leert de vragen nauwkeurig te lezen en krijgt strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met de vraagstelling.

In deze training staan ook de aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies uw kind ook nodig heeft om de toetsvragen juist te beantwoorden.

De (Cito)toetstraining is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de (Cito)toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

RondomLeren cito2021 scaled Remedial Teaching Hilversum 1024x683 Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.

Vaak gestelde vragen

%name Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.

%name Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.

%name Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.

%name Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.

%name Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.

%name Vrijdag 6 mei start de (Cito) toetstraining voor leerlingen uit groep 7.