Onze (Cito)toets- en aanpak trainingen voor groep 7 gaan vrijdag 5 en woensdag 10 april van start.

RondomLeren start op vrijdag 5 en woensdag 10 april 2024 met de (Cito)toets- en aanpak trainingen voor leerlingen uit groep 7. Deze trainingen van 6 keer een uur zijn ook zeer geschikt als aanvulling op onze Remedial Teaching.

rondomleren citotoetstrainingen groep 7 en 8 gaan 4 november van start scaled remedial teaching hilversum 3 200x300 (Cito)toets  en aanpak training start vrijdag 5 aprilDe Cito of andere genormeerde toetsen worden bij veel basisscholen in Nederland gebruikt als indicatie van het niveau van de leerlingen. Meerdere malen per jaar nemen deze scholen toetsen af waarvan de resultaten verschijnen in het zogenaamde Leerling Volg Systeem (LVS).
Daarnaast wordt er in groep 8 bij iedereen de eindtoets afgenomen.

Hoewel de uitslag enkel een indicatie van het niveau dient te zijn, wordt er erg veel waarde aan gegeven en is het vaak leidend bij een vervolgadvies. Helaas zorgt dit bij veel kinderen voor extra spanning en stress met als gevolg dat de uitslagen van deze toetsen met regelmaat een ander beeld tonen dan verwacht mag worden op basis van het bredere plaatje en de schoolrapporten.

Hier zijn over het algemeen verschillende redenen voor te noemen. De (Cito)toets is vaak de eerste echte kennismaking met een officieel examen en het gaat daarbij ook om een momentopname.
Het is mogelijk dat het kind zich juist die dag wat minder voelt of dat de toetsingsvorm, en dan met name de vraagstelling, anders is dan wat het kind gewend is.
Het hoeft dus niets te maken te hebben met de inhoud van de toets dan wel de parate kennis van het kind.

Oefenen voor de (CITO)toets

Herkent u dit beeld bij uw eigen kind(eren)? Dan is onze (Cito)toetstraining een goede oplossing om dit te ondervangen. Uw kind komt bij RondomLeren om in groepjes van maximaal 4 kinderen te oefenen met de onderdelen begrijpendlezen, rekenen, (ww) spelling, taal en studievaardigheden.

remedial teaching tijdens de zomerperiode remedial teaching hilversum 6 e1679400849329 255x300 (Cito)toets  en aanpak training start vrijdag 5 aprilTijdens het oefenen frissen we opgedane kennis op en maken wij uw kind vertrouwd met deze specifieke manier van toetsen. Uw kind krijgt strategieën aangereikt om adequaat om te gaan met de vraagstelling. Ook wordt er ingegaan op de bijkomende spanning, eventuele stressgevoelens en hoe uw kind hiermee om kan gaan.

In deze training staan ook de aanpak- en leerstrategieën centraal. Dit zijn executieve functies die uw kind ook nodig heeft om de toetsvragen juist te beantwoorden.

Bewustwording en versterken van de taakaanpak is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Verbetering van organisatorische vaardigheden: Kinderen die taakgericht zijn, leren hoe ze hun tijd en middelen kunnen organiseren, hoe ze hun taken het beste aan kunnen pakken en deze af kunnen maken.
  2. Verbetering van de concentratie: Taakaanpak helpt kinderen om hun concentratievermogen te verbeteren. Door te leren zich op een taak te richten en deze af te maken, kunnen ze hun concentratievermogen verbeteren en zich beter concentreren op andere taken die ze moeten doen.
  3. Vermindering van stress en angst: Het bewust, volgens vaste aanpak stappen een taak aangaan en deze taak afronden, kan stress verminderen bij kinderen, vooral als ze zich overweldigd voelen door een opdracht. Het leren om taakgericht te zijn kan kinderen helpen hun taken op te breken in behapbare delen, zodat ze zich minder overweldigd voelen.

Kortom, taakaanpak is belangrijk bij kinderen omdat het hen helpt om verantwoordelijkheid te ontwikkelen, organisatorische vaardigheden te verbeteren, concentratie te verbeteren en stress te verminderen. Dit zijn allemaal vaardigheden die nuttig zijn in het dagelijks leven en in de toekomst bij hun studie en werk.

De (Cito)toetstraining is nadrukkelijk bedoeld als algemene praktische oefening met de (Cito)toets. Voor inhoudelijke ondersteuning in bijvoorbeeld één specifiek onderdeel (taal, rekenen) raden wij onze Remedial Teaching aan.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.