Het belang van lezen: een wereld vol mogelijkheden!

Lezen is een essentiële vaardigheid die de basis legt voor succes op school en in het leven. Het basisonderwijs speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van leesvaardigheden en het bevorderen van een liefde voor lezen bij kinderen.

RondomLeren 5852312 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Begrijpend leesinterventie bij RondomLerenWe gaan steeds slechter lezen

Eind vorig jaar kwam de onderwijsinspectie met nieuw onderzoek naar hoe goed basisschool leerlingen kunnen lezen. In 10 jaar tijd haalt ongeveer de helft het minimale niveau, waarop je goed genoeg kunt lezen om mee te draaien in onze maatschappij. En die conclusie dat jongeren slechter lezen is niet nieuw.

In het schooljaar 2021-2022 haalde 20 procent van de geslaagde havo- en vwo-leerlingen een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands. Ook scholieren op de middelbare school doen het slechter dan eerst. Ongeveer een kwart van de 15-jarigen presteert onder de maat. Onvoldoende geletterd heet dat.

Beroerd lezen is slecht voor de economie

Dit is misschien wel één van de grootste bedreigingen voor onze maatschappij. Wie onvoldoende geletterd is, kan bijvoorbeeld geen goede sollicitatiebrief schrijven of brieven van de overheid lezen. Met het mogelijke gevolg dat men vaak minder geld verdient en er is een grotere kans op werkeloosheid. Mensen die niet goed kunnen lezen, leven vaker ongezonder, zijn dus vaker ziek. Deze dalende resultaten in het lezen hebben persoonlijke gevolgen maar ook gevolgen voor onze economie.

Een positief lichtpuntje

RondomLeren 4145075 1 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Begrijpend leesinterventie bij RondomLerenEr wordt vanuit de overheid de komende jaren extra geld geïnvesteerd in het onderwijs en de bibliotheken. Dat is heel belangrijk want lezen doe je op school, thuis en in de bibliotheek.

Het belang van lezen

Lezen stimuleert de taalontwikkeling en helpt kinderen hun woordenschat uit te breiden. Door middel van boeken komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, zinsconstructies en taalstructuren. Ze leren hoe woorden samenhangen en leren zinnen vormen, wat essentieel is voor een goede communicatie. Een sterke woordenschat legt de basis voor begrijpend lezen en schrijfvaardigheid, waardoor kinderen beter in staat zijn zich uit te drukken en hun gedachten en ideeën effectief over te brengen.

remedial teaching tijdens de zomerperiode remedial teaching hilversum 5 300x200 Begrijpend leesinterventie bij RondomLerenLezen op jonge leeftijd opent de deuren naar nieuwe werelden en brengt kinderen in contact met verschillende culturen, tijdperken en ideeën. Door boeken te lezen, leren kinderen over geschiedenis, wetenschap, kunst en vele andere onderwerpen. Ze verwerven kennis en begrip van de wereld om hen heen, ontwikkelen een breder perspectief en vergroten hun algemene kennis.

Lezen stimuleert de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Wanneer ze zich verdiepen in verhalen, kunnen ze zich inleven in de personages en situaties. Ze visualiseren de omgevingen en gebeurtenissen in hun hoofd, waardoor hun verbeeldingskracht wordt gestimuleerd. Deze verbeeldingskracht is van onschatbare waarde, aangezien het kinderen in staat stelt nieuwe ideeën te bedenken, problemen op te lossen en oplossingen te vinden voor uitdagingen in hun leven.

remedial teaching tijdens de zomerperiode remedial teaching hilversum 6 e1679400849329 255x300 Begrijpend leesinterventie bij RondomLerenLezen biedt kinderen de mogelijkheid om zich in te leven in de gedachten en gevoelens van andere mensen. Ze krijgen inzicht in verschillende emoties, ervaringen en perspectieven, wat bijdraagt aan hun emotionele ontwikkeling en empathisch vermogen. Door het lezen van verhalen leren kinderen om te gaan met hun eigen emoties en begrijpen ze beter de gevoelens van anderen. Dit bevordert sociale vaardigheden en helpt kinderen betere relaties op te bouwen met hun klasgenoten en de wereld om hen heen.

Lezen moedigt kritisch denken aan. Het daagt ons uit om na te denken over wat we lezen, informatie te analyseren, verbanden te leggen en conclusies te trekken. Dit helpt ons om ons analytisch denkvermogen te ontwikkelen en onze denkvaardigheden te verbeteren.

Kortom, lezen is een fundamentele vaardigheid die ons in staat stelt kennis op te doen, onze taalvaardigheid te verbeteren, onze verbeelding te stimuleren, ons inlevingsvermogen te vergroten en ons kritisch denken te ontwikkelen. Het belang van lezen in zowel het basisonderwijs als gedurende ons hele leven kan niet genoeg worden benadrukt.

Begrijpend leesinterventie bij RondomLeren

rondomleren wegwijs in dyslexie en dyscalculie. remedial teaching hilversum 4 200x300 Begrijpend leesinterventie bij RondomLerenBij RondomLeren hanteren we specifieke technieken om diepgang in teksten aan te leren. Wij stellen de tekst centraal en maken van kinderen actieve lezers. RondomLeren gaat er vanuit dat kinderen goede lezers worden door het lezen van steeds moeilijker wordende, uitdagende teksten.

Neem nu als voorbeeld een hardloper. Een hardloper kan steeds in hetzelfde tempo blijven lopen. Maar als hij harder wilt leren lopen, dan moet hij gaan werken aan het verbeteren van zijn snelheid, dus uit zijn comfortzone komen.

Begrijpend lezen is dus meer dan alleen lezen van een tekst en de vragen beantwoorden. Onze Begrijpend lezen begeleiding is een actief proces waarbij het kind aanpakstrategieën aangereikt en ingeoefend krijgt.

Kinderen leren op een actieve manier aan de slag te gaan met teksten met als doel succesvolle lezers te worden waarbij ze in staat zijn om de diepere laag van een complexe tekst te kunt ontrafelen.

Goed lezen creëert een wereld vol mogelijkheden!

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

%name Begrijpend leesinterventie bij RondomLerenJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.