Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLeren: een benadering van empathie en flexibiliteit

rondomleren 8337510 remedial teaching hilversum 200x300 Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLerenIn de wereld van het onderwijs zijn kinderen en jongeren die thuiszitten een realiteit waarmee ouders en onderwijsinstellingen worden geconfronteerd. Het zijn leerlingen die om verschillende redenen niet in staat zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs om bijvoorbeeld medische redenen maar ook door sociale en emotionele redenen.

In onze missie om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken, is het van cruciaal belang om ook leerlingen die thuiszitten of dreigen vast te lopen in het onderwijs te ondersteunen. RondomLeren biedt hierin maatwerk.

Maatwerk

Als het (onderwijs) systeem om welke reden dan ook niet werkt, zorgen wij voor een tijdelijk, alternatief systeem. Samen met de leerling, ouders, school en andere betrokken hulpverleners zorgen we voor een plan waarin we realistische en haalbare doelen stellen. Wij monitoren en bieden sturing in dit proces en zorgen voor korte lijnen met alle betrokkenen.

rondomleren 11093788 remedial teaching hilversum 200x300 Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLerenLeer- en gedragsexpertise

Het ondersteunen van kinderen en jongeren die thuiszitten brengt unieke uitdagingen met zich mee. Deze leerlingen dienen niet alleen ondersteund te worden op inhoud maar ook in hun sociale en emotionele ontwikkeling, omdat ze vaak veel negatieve ervaringen in het onderwijs hebben opgedaan.

Met behulp van onze (ortho) pedagogische kennis zorgen wij voor een aanpak waarbij wij leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden bij hun (leer)ontwikkeling.

Kleinschalig setting

In onze praktijk aan de Utrechtseweg 8 in Hilversum worden leerlingen individueel of soms in een kleinschalige setting begeleid. Ieder kind of jongere kan in deze fijne, geborgen sfeer het leerproces op eigen tempo oppakken. Met professionele kennis wordt er voor een duidelijke inhoudelijke structuur qua dag- en of weekindeling gezorgd. Op deze manier zorgen wij dat ieder kind of jongere weer in zijn of haar kracht komt te staan.

Empathie, flexibiliteit en een (ortho) pedagogische benadering

pexels mikhail nilov 7573461 200x300 Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLerenBegeleiding aan thuiszittende kinderen en jongeren bij RondomLeren vereist een combinatie van empathie, flexibiliteit en een (ortho) pedagogische benadering. Door deze principes te omarmen, kunnen onze professionals effectief inspelen op de behoeften van deze leerlingen en hen voorzien van kwalitatief hoogstaande begeleiding op inhoud en aanpak welke aansluit bij hun individuele omstandigheden.

Met de juiste ondersteuning en betrokkenheid krijgen deze leerlingen de kans om op te bloeien en zich optimaal te ontwikkelen ongeacht de uitdagingen die ze tegenkomen, met als doel dat ze hun (leer)ontwikkeling weer met vertrouwen tegemoet gaan en dat ze na deze periode de stap kunnen zetten naar een (reguliere) onderwijssetting.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

%name Begeleiding aan leerlingen die thuiszitten bij RondomLerenJet Streutker, MSEN
Generalist, Directeur
RondomLeren B.V.