Marieke Wösten

Begin 2021 heb ik mijn master Orthopedagogiek aan Leiden Universiteit afgerond. Hierna ben ik als gedragswetenschapper aan het werk gegaan in het voortgezet speciaal onderwijs. Op deze plek heb ik het belang gezien van passende ondersteuning om een kind optimaal te laten groeien. Na een leerzame periode kan ik deze ervaringen meenemen in mijn werk bij RondomLeren.

Bij RondomLeren begeleid ik leerlingen uit zowel het basis- als het voortgezet (speciaal) onderwijs. Ik vind het heel interessant en leerzaam dat ik hier aan een verscheidenheid aan hulpvragen kan werken. Zo zie ik leerlingen voor begeleidingen ter ondersteuning bij vakken op school maar mag ik leerlingen ook helpen bij het leren leren, de executieve functies en sociaal en gedragsmatige vraagstukken.

marieke scaled RondomLeren - Marieke Wösten

In de begeleidingen vind ik het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de leerling. Door naar de leerling te luisteren en te kijken naar de specifieke behoeften, zet ik mij in voor een omgeving waar de leerling zich op zijn gemak voelt om samen te werken aan persoonlijke doelen. Daarnaast is ook het contact met de betrokken van belang om samen de best passende ondersteuning te kunnen bieden.