Marianne Lemstra

Als Master Special Educational Needs (SEN) ben ik opgeleid om de onderwijsbehoefte van een leerling te achterhalen en de begeleiding hierop aan te passen.
Iedere leerling is weer anders, heeft andere behoeften en andere talenten.

Mijn uitgangspunt is: je moet kinderen aanspreken, niet toespreken. Mijn benadering is holistisch, ik zie de leerling in zijn of haar omgeving en werk handelingsgericht. Het is een hele leuke uitdaging om een leerling bewust te maken van zijn of haar kwaliteiten en samen te ontdekken hoe deze ingezet kunnen worden om datgene te leren wat nu nog moeilijk gaat.

Met mijn begeleiding wil ik, in samenwerking met de ouders, leerkracht, en IB-er, kinderen het plezier in leren teruggeven. Met kleine stapjes tegelijk groeien ze in hun leerproces.

Door het steeds meer zelf te doen, groeit het vertrouwen dat ze het zelf kunnen. Tegelijk maken we een transfer naar de klas, zodat ze de lesstof makkelijker oppikken en beter in hun vel zitten in de klas. 

rondomleren marian remedial teaching hilversum Marianne Lemstra