Lynn Nijhof

In januari 2018 heb ik mijn master orthopedagogiek afgerond. Ik ben toen direct aan de slag gegaan met de begeleiding van jongeren, waarbij ik vooral bezig ben geweest met het geven van psychoeducatie en het aanleren van en inoefenen met strategieën voor planning en organisatie.

In oktober 2020 heb ik de overstap naar RondomLeren gemaakt. Hierbij is de begeleiding die ik kan geven breder geworden. Ik begeleid nu leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs met onder andere executieve functies, psychoeducatie, leerstrategieën, rekenen en begrijpend lezen.

In het afgelopen schooljaar heb ik met veel verschillende leerlingen mogen werken. Vooral de afstemming met de leerling is hierbij erg belangrijk.

RondomLeren lynn scaled Remedial Teaching Hilversum Lynn Nijhof

Ik probeer er altijd voor te zorgen dat de leerling zich op zijn gemak voelt. Daarbij werk ik vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, ze zitten hier niet voor mij of hun ouders, maar voor zichzelf. We bespreken waarom de leerling hier zit en wat hij wenst uit de begeleiding te halen, dit zorgt ervoor dat de leerling zelf eindverantwoordelijke is voor het leerproces. Een van de belangrijkste dingen die ik leerlingen mee wil geven na de begeleiding is dat ze weten hoe ze het zelf kunnen aanpakken.

Het contact met alle betrokkenen rondom een leerling is daarnaast erg belangrijk. Zo zorgen we dat de leerling thuis en op school verder kan oefenen met de vaardigheden die hij/zij in de begeleiding heeft geleerd door gebruik te maken van een strategieboekje. Ook is het zeer waardevol om te horen hoe de leerling buiten de begeleiding functioneert, zodat daarop aangesloten kan worden.