Jolanda Brandse

Als orthopedagoog heb ik gewerkt in de jeugdzorg, het onderwijs en basis GGZ (geestelijke gezondheidzorg). Ik heb met veel plezier een ruime tijd op het Speciaal Onderwijs (SO) gewerkt, waar ik kinderen en ouders heb begeleid. In deze periode heb ik me verder gespecialiseerd als schoolpsycholoog / kinder- en jeugd psycholoog.

Hierdoor heb ik ruime ervaring om met kinderen, ouders en school te zoeken naar de aanpak die voor dit kind werkt. Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, zoals faalangst, emotieregulatie en prikkelverwerking. Maar ook op didactisch gebied, zoals  diagnostiek en begeleidingen bij lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Het is voor mij belangrijk om samen te onderzoeken wat er onder het gedrag van een kind of volwassene schuil gaat. Niemand is “zomaar” boos of verdrietig. Hoe herken je het bij jezelf? En wat kun je dan doen? Dit zijn belangrijke elementen die meespelen bij het leren van nieuwe dingen.

rondomleren jolanda 1 remedial teaching hilversum scaled Jolanda Brandse

Daarbij is het mijn drijfveer om de kwaliteiten van een kind en/of volwassene op de voorgrond te zetten. Dit doe ik door te focussen op wat er goed gaat, want “alles wat je aandacht geeft groeit”.

Aanwezig zijn, is wat mij betreft belangrijk in de ondersteuning. Erkennen wat er speelt en samen naar oplossingen zoeken. Ik werk graag transparant, met duidelijke verwachtingen naar elkaar.