Jet Streutker

Directeur RondomLeren B.V.

In 2011 heb ik de 2-jarige Master Special Educational Needs behaald (M SEN) en sinds 2011 begeleiden wij leerlingen vanuit onze praktijk RondomLeren op gebied van:

  • rekenen en wiskunde begeleiding van kinderen met rekenproblemen en dyscalculie
  • spelling, interventie met taal in blokjes en werkwoordspelling
  • technisch lezen met als uitgangspunt het protocol leesproblemen en dyslexie
  • begrijpend en studerend lezen
  • werkgeheugen trainingen: Cogmed en beter bij de les
  • weerbaarheidstraining en faalangstreductie training PO en VO
  • leerstrategieën en executieve functies

 

 

Ik ben dyscalculiebehandelaar, gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie.

Tevens “beter bij de les” en “Cogmed” coach. Dit zijn werkgeheugentrainingen. Het werkgeheugen is een executieve functie en blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Problemen met het werkgeheugen hebben dus een grote impact op het leerproces.

Opgeleid tot trainer “Snel Leren = Leuk Leren”.
Dit is een cursus voor middelbare scholieren waarbij snellezen, mindmappen, geheugentechnieken en planning centraal staat.

De kracht van RondomLeren ligt in de procesdiagnostiek. Met elkaar gaan we de samenwerking aan en samen; kind, ouders, RondomLeren en school gaan we op zoek naar wat uw kind echt nodig heeft om te groeien. RondomLeren bevraagt, toetst en observeert, om zo tot een afgewogen individueel handelingsplan te komen afgestemd op de mogelijkheden en talenten van uw kind.

 

logo_certificering