Jet Streutker

Directeur/ RT-er M SEN

In 2011 heb ik de 2-jarige Master Special Educational Needs behaald (M SEN) en sinds 2011 begeleid ik kinderen vanuit mijn eigen praktijk RondomLeren op gebied van:

  • rekenen en wiskunde begeleiding van kinderen met rekenproblemen en dyscalculie
  • spelling, interventie met taal in blokjes en werkwoordspelling
  • technisch lezen met als uitgangspunt het protocol leesproblemen en dyslexie
  • begrijpend en studerend lezen
  • werkgeheugen training: cogmed en jungle memory training
  • weerbaarheidstraining en faalangstreductie training PO en VO
  • snel leren =leuk leren

 

  • individuele begeleiding en huiswerk begeleiding van leerlingen in het middelbaar onderwijs

Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie.

Tevens “Jungle Memory” en “cogmed” coach.  Dit zijn werkgeheugentrainingen. Werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn en werkgeheugen problemen hebben dan ook een grote impact op het leren.

Opgeleid tot trainer “Snel Leren = Leuk Leren”.
Dit is een cursus voor middelbare scholieren waarbij snellezen, mindmappen, geheugentechnieken en planning centraal staat.

De kracht van RondomLeren ligt in de procesdiagnostiek. Samen met kind, ouders en school gaan we op zoek naar wat uw kind echt nodig heeft om te kunnen groeien. RondomLeren bevraagt, toetst en observeert, om zo tot een afgewogen individueel handelingsplan te komen. Afgestemd op de mogelijkheden en talenten van uw kind.

 

logo_certificering