Helpie FAQ

 • Wat is een handelingsplan en waarom wordt deze opgesteld?

  Bij de start van een begeleiding wordt er in een  handelingsplan de beginsituatie en de probleemstelling van de leerling beschreven samen met de resultaten van een eventueel door ons afgenomen onderzoek en/of andere resultaten van toetsen. Daarnaast worden de doelen voor de komende begeleidingsperiode van 12 weken beschreven.

  Na deze 12 weken vindt er een meetmoment plaats waar eventuele toetsen worden afgenomen tijdens de remedial teaching sessie.
  Daarna wordt het handelingsplan met ouders en school en andere betrokkenen rond het kind geëvalueerd.

  Middels het handelingsplan monitoren wij de leerontwikkeling van uw kind.

 • Op welke locaties begeleidt RondomLeren?

  Naast onze praktijk in Hilversum waar we in meerdere ruimtes leerlingen begeleiden, zijn we ook dagelijks op tal van schoollocaties in ‘t Gooi -en Eemland en omstreken aan het werk. Online begeleidingen zijn vanuit elke locatie met internettoegang mogelijk.

 • Kan mijn kind vanuit het buitenland Remedial Teaching krijgen?

  Speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen hebben we een abonnement voor online Remedial Teaching ontwikkeld.

 • Wat is online Remedial Teaching

  Middels videochat wordt er bij online Remedial Teaching van RondomLeren dezelfde begeleiding gegeven als in onze praktijk.
  Wij zijn met online Remedial Teaching begonnen naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. In de praktijk blijkt online Remedial Teaching veel voordelen te hebben waaronder het volgen van de Remedial Teaching sessie van uit de eigen omgeving van de leerling en het besparen van reistijd en reiskosten.

  Online Remedial Teaching is ook voor kinderen die buiten onze regio of in het buitenland wonen of verblijven op deze manier toegankelijk.

 • Hoe lang duurt een begeleidingstraject?

  In de regel duurt een begeleidingsperiode 12 weken waarbij we middels een handelingsplan de doelen voor de begeleidingsperiode worden beschreven.
  In een digitaal logboek wordt de voortgang van de begeleiding met alle betrokkenen gedeeld. Na een interventie van 12 weken wordt aan de hand van een diagnostisch onderzoek de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk gemaakt en het behandelplan geëvalueerd.

  Tijdens het evaluatiemoment wordt er besproken of de begeleiding gecontinueerd dient te worden of beëindigd wordt.