Helpie FAQ

 • Is de NIO is op elk gewenst moment af te nemen?

  Ja, dit is mogelijk. De afname van de NIO is niet gebonden aan een vast moment in het schooljaar. De NIO kan op elk moment betrouwbaar worden afgenomen. Basisscholen kunnen het NIO-advies meenemen bij het schooladvies, op elk gewenst moment. De NIO is nu ook eind groep 7 al in te zetten voor het pre-advies.

 • Wat is de reden om het schooladvies met de NIO te onderbouwen? 

  De NIO vult feitelijke schoolprestaties aan met mogelijke schoolprestaties. 

  Een eindtoets en de volgsysteemtoetsen die de leerling in de groepen 3 t/m 8 maakt, zijn schoolvorderingentoetsen. Deze meten wat een leerling in acht jaar onderwijs op school heeft geleerd: de feitelijke schoolprestaties van het kind. De NIO is een intelligentietest: deze meet wat uw kind ‘in huis heeft’, wat zijn of haar capaciteiten zijn. De NIO geeft dus een advies op basis van de mógelijke schoolprestaties van uw kind.

  De feitelijke en mogelijke schoolprestaties zijn twee verschillende invalshoeken, die elkaar aanvullen en samen een betere, realistischere en bredere kijk geven op de mogelijkheden van uw kind. Voor een totaalbeeld wordt  dus ook intelligentie meegenomen in het advies.

 • Wat zijn executieve functies en waarom zijn ze belangrijk tijdens het leerproces?

  Executieve functies helpen ons bij het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag, ze hebben een controlerende en aansturende functie (SLO, 2020). Deze executieve functies helpen ons bijvoorbeeld bij plannen van gedrag, het stap voor stap uitvoeren van taken, geconcentreerd aan het werk blijven ook bij afleiding, controleren van ons werk en nog veel meer.
  Je kunt je voorstellen dat goed ontwikkelde executieve functies een bijdrage leveren aan schoolsucces.
  Bij RondomLeren wordt tijdens onderzoek het niveau van de leerling, strategiegebruik en opvallende executieve functies in kaart gebracht. Daarna kan gestart worden met de begeleiding.

 • Is het mogelijk om tijdens de schoolvakanties Remedial Teaching of andere trainingen van RondomLeren te volgen?

  Het is bij RondomLeren uiteraard mogelijk om tijdens de schoolvakanties door te gaan met de Remedial Teaching of juist een specifieke training te volgen. Neem gerust contact met ons op voor advies en mogelijkheden, ook als u graag (een deel van) de vakantieperiode aan een intensieve training zou willen besteden.

 • Is er een speciaal Remedial Teaching programma voor expat kinderen?

  Ja, RondomLeren begeleidt ook leerlingen die in het buitenland hebben gewoond en leerlingen die eerder in het Nederlands onderwijssysteem zijn begonnen en na een aantal jaren in het buitenland te zijn verbleven weer terugstromen. Ook bij verblijf in het buitenland is het mogelijk om een specifiek programma online te volgen. Of het nou gaat om aansluiting  te houden met het Nederlandstalig onderwijs of als eventuele voorbereiding op een terugkeer naar Nederland, voor ieder kind in elke situatie stellen wij een uniek remedial teaching programma samen. 

 • Wat is een handelingsplan en waarom wordt deze opgesteld?

  Bij de start van een begeleiding wordt er in een  handelingsplan de beginsituatie en de probleemstelling van de leerling beschreven samen met de resultaten van een eventueel door ons afgenomen onderzoek en/of andere resultaten van toetsen. Daarnaast worden de doelen voor de komende begeleidingsperiode van 12 weken beschreven.

  Na deze 12 weken vindt er een meetmoment plaats waar eventuele toetsen worden afgenomen tijdens de remedial teaching sessie.
  Daarna wordt het handelingsplan met ouders en school en andere betrokkenen rond het kind geëvalueerd.

  Middels het handelingsplan monitoren wij de leerontwikkeling van uw kind.
 • Op welke locaties begeleidt RondomLeren?

  Naast onze praktijk in Hilversum waar we in meerdere ruimtes leerlingen begeleiden, zijn we ook dagelijks op tal van schoollocaties in ‘t Gooi, Vecht -en Eemland en omstreken aan het werk. Online begeleidingen zijn vanuit elke locatie met internettoegang mogelijk.

  %name Helpie FAQ

 • Kan mijn kind vanuit het buitenland Remedial Teaching krijgen?

  Speciaal voor Nederlanders die in het buitenland wonen hebben we een abonnement voor online Remedial Teaching ontwikkeld.

 • Wat is online Remedial Teaching

  Middels videochat wordt er bij online Remedial Teaching van RondomLeren dezelfde begeleiding gegeven als in onze praktijk.
  Wij zijn met online Remedial Teaching begonnen naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. In de praktijk blijkt online Remedial Teaching veel voordelen te hebben waaronder het volgen van de Remedial Teaching sessie van uit de eigen omgeving van de leerling en het besparen van reistijd en reiskosten.

  Online Remedial Teaching is ook voor kinderen die buiten onze regio of in het buitenland wonen of verblijven op deze manier toegankelijk.

 • Hoe lang duurt een begeleidingstraject?

  In de regel duurt een begeleidingsperiode 12 weken waarbij we middels een handelingsplan de doelen voor de begeleidingsperiode worden beschreven.
  In een digitaal logboek wordt de voortgang van de begeleiding met alle betrokkenen gedeeld. Na een interventie van 12 weken wordt aan de hand van een diagnostisch onderzoek de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk gemaakt en het behandelplan geëvalueerd.

  Tijdens het evaluatiemoment wordt er besproken of de begeleiding gecontinueerd dient te worden of beëindigd wordt.

 • Kan Remedial Teaching onder schooltijd plaatsvinden?

  Veel scholen bieden ons de mogelijkheid om leerlingen uit de klas te halen voor begeleiding van een externe Remedial Teacher. In goed overleg met de leerkracht en intern begeleider is het dus mogelijk om Remedial Teaching op school te geven.
  Na schooltijd ontvangen wij kinderen in onze praktijk in Hilversum.

 • Hoe kan ik mijn kind opgeven voor Remedial Teaching?

  U kunt uw zoon of dochter opgeven voor Remedial Teaching door het contactformulier in te vullen of door telefonisch, of via e-mail contact met ons op te nemen.
  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om desgewenst een gratis intake gesprek in te plannen.

 • Wat is het verschil tussen Remedial Teaching en bijles?

  Regelmatig wordt Remedial Teaching verward met bijles. Er is echter een groot verschil.
  Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij Remedial Teaching wordt eerst gericht onderzoek gedaan naar het kennis niveau en de manier van leren van de leerling en wat de leerling nodig heeft om verder te komen.

  Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die de leerling moeilijk vindt. Dit gebeurt vaak in groepen door studenten of docenten die gespecialiseerd zijn in het vak waar het om gaat. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt de leerling extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.

  Het gaat bij Remedial Teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook op de manier hoe de leerling leert en zich de leerstof eigen maakt.
  Remedial Teaching wordt individueel gegeven door een gediplomeerd Remedial Teacher of orthopedagoog. Daarnaast is er veel aandacht voor de communicatie tussen school, ouders en begeleider om de voortgang van de leerling te monitoren.

 • Voor wie is Remedial Teaching?

  Remedial Teaching is bedoeld voor leerlingen uit het (speciaal) basisonderwijs en middelbaar onderwijs die dreigen vast te lopen op school.
  Dit doen wij zowel online als in onze praktijk in Hilversum, maar ook onder schooltijd op tal van scholen in en rondom ‘t Gooi.

  Remedial Teaching wordt onder meer toegepast voor leerlingen met dyscalculie/rekenproblematieken, dyslexie/(begrijpend)lees- en spellingproblematieken.
  Ook kinderen met concentratie en gedragsmoeilijkheden kunnen baat hebben bij Remedial Teaching, door het aanreiken van gerichte leerstrategieën en psycho-educatie of werkgeheugentrainingen.

  Hier vindt u onze diensten.

 • Wat is Remedial Teaching?

  Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding voor leerlingen met leer- en gedragsproblematieken.

  Remedial Teaching wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.
  Als een probleem geconstateerd wordt tussen het kennisniveau van de leerling en de leerstof op school kan Remedial Teaching dit verkleinen of overbruggen door de leerling extra gerichte begeleiding te bieden.

  Een Remedial Teacher doet uitgebreid diagnostisch onderzoek om te bekijken wat de leerling nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hoe het leert en wat het niveau precies is. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt het behandelplan opgesteld en de begeleiding gestart.