Executieve functies helpen ons bij het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag, ze hebben een controlerende en aansturende functie (SLO, 2020). Deze executieve functies helpen ons bijvoorbeeld bij plannen van gedrag, het stap voor stap uitvoeren van taken, geconcentreerd aan het werk blijven ook bij afleiding, controleren van ons werk en nog veel meer.
Je kunt je voorstellen dat goed ontwikkelde executieve functies een bijdrage leveren aan schoolsucces.
Bij RondomLeren wordt tijdens onderzoek het niveau van de leerling, strategiegebruik en opvallende executieve functies in kaart gebracht. Daarna kan gestart worden met de begeleiding.