Remedial Teaching is een gespecialiseerde vorm van begeleiding voor leerlingen met leer- en gedragsproblematieken.

Remedial Teaching wordt aangeboden aan leerlingen die dreigen vast te lopen op school.
Als een probleem geconstateerd wordt tussen het kennisniveau van de leerling en de leerstof op school kan Remedial Teaching dit verkleinen of overbruggen door de leerling extra gerichte begeleiding te bieden.

Een Remedial Teacher doet uitgebreid diagnostisch onderzoek om te bekijken wat de leerling nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hoe het leert en wat het niveau precies is. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wordt het behandelplan opgesteld en de begeleiding gestart.