Regelmatig wordt Remedial Teaching verward met bijles. Er is echter een groot verschil.
Het grootste verschil is de inhoud van de begeleiding, bijles gaat uit van de leerstof die op dat moment op school aan bod is en is vooral gericht op de inhoud van het vak, dus gerichte kennis. Bij Remedial Teaching wordt eerst gericht onderzoek gedaan naar het kennis niveau en de manier van leren van de leerling en wat de leerling nodig heeft om verder te komen.

Over het algemeen bestaat bijles uit het herhalen van leerstof die de leerling moeilijk vindt. Dit gebeurt vaak in groepen door studenten of docenten die gespecialiseerd zijn in het vak waar het om gaat. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt de leerling extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.

Het gaat bij Remedial Teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook op de manier hoe de leerling leert en zich de leerstof eigen maakt.
Remedial Teaching wordt individueel gegeven door een gediplomeerd Remedial Teacher of orthopedagoog. Daarnaast is er veel aandacht voor de communicatie tussen school, ouders en begeleider om de voortgang van de leerling te monitoren.