Bij de start van een begeleiding wordt er in een  handelingsplan de beginsituatie en de probleemstelling van de leerling beschreven samen met de resultaten van een eventueel door ons afgenomen onderzoek en/of andere resultaten van toetsen. Daarnaast worden de doelen voor de komende begeleidingsperiode van 12 weken beschreven.

Na deze 12 weken vindt er een meetmoment plaats waar eventuele toetsen worden afgenomen tijdens de remedial teaching sessie.
Daarna wordt het handelingsplan met ouders en school en andere betrokkenen rond het kind geëvalueerd.

Middels het handelingsplan monitoren wij de leerontwikkeling van uw kind.