In de regel duurt een begeleidingsperiode 12 weken waarbij we middels een handelingsplan de doelen voor de begeleidingsperiode worden beschreven.
In een digitaal logboek wordt de voortgang van de begeleiding met alle betrokkenen gedeeld. Na een interventie van 12 weken wordt aan de hand van een diagnostisch onderzoek de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk gemaakt en het behandelplan geëvalueerd.

Tijdens het evaluatiemoment wordt er besproken of de begeleiding gecontinueerd dient te worden of beëindigd wordt.