Gerianne Meijer

In 2011 heb ik mijn masteropleiding orthopedagogiek afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

Tijdens en na mijn opleiding heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van bijles, huiswerkbegeleiding en coaching. 

Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen of kinderen die gewoon een extra steuntje in de rug nodig hebben kunnen bij mij terecht. 

Ik werk vanuit de individualiteit van het kind. Er wordt gekeken naar waar elk kind behoefte aan heeft en de les wordt daarop aangepast. Ik haal erg veel voldoening uit het ondersteunen van kinderen en help ze graag zo goed mogelijk op weg!

Tevens blijf ik graag doorleren. Inmiddels heb ik ook een opleiding tot natuurcoach afgerond. Dat heeft me nog meer inzicht gegeven in het werken met individuen en het verfijnen van de persoonlijke aanpak.