Erja van de Meerakker

​In 2023 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in het voortgezet onderwijs. Hier verrichtte ik diagnostisch onderzoek en gaf ik coaching en begeleiding aan kinderen. Daarnaast ben ik werkzaam geweest als bijlesdocent.

Ik gun het elke leerling om met plezier naar school te gaan. Een gevoel van competentie en zelfvertrouwen is hierbij van groot belang. Bij RondomLeren zet ik mij in om samen met de leerling op zoek te gaan naar dit gevoel. Samen met de leerling gaan we aan de slag met de ontwikkeling van de zelfregulering.

Zelfregulering stelt de leerling in staat om zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces.

Ik hecht veel waarde aan een goede band met de leerling. Ik vind het belangrijk dat de leerling een gevoel van veiligheid ervaart en zich gezien voelt.

Erja1 scaled Erja van de Meerakker

Ik heb een positieve instelling en draag dit uit tijdens de begeleiding. Mijn doel is dat elk kind de begeleiding verlaat met een gevoel van zelfvertrouwen en een lach op het gezicht!