School Arrangement of Persoonsgebonden Budget

Voor de leerling die extra begeleiding nodig heeft om (speciaal) basis of (speciaal) voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kan RondomLeren onder schooltijd op locatie of bij ons op de praktijk de leerling begeleiden vanuit een arrangement of  persoonsgebonden budget (PGB). RondomLeren begeleidt op veel scholen in ‘t Gooi en omstreken.

RondomLeren f4b3d7e2 be2a 4de1 9ef9 881a7257269a Remedial Teaching Hilversum 300x225 School Arrangement of PGBNaast cognitieve ondersteuning en psycho-educatie, biedt RondomLeren ondersteuning op gebied van de executieve functies zoals werkgeheugen, planning en concentratie.
Wij hebben ervaring om de leerling vanuit een arrangement of het persoonsgebonden budget (PGB)
te begeleiden op gebied van:

*rekenproblemen of dyscalculie
*lees- en spellingproblematiek of dyslexie
*begrijpend  leesinterventie
*gestagneerde schoolgang
*leerstrategieën
*concentratie en werkgeheugen
*gedragsproblemen en autisme

Bij een eerste kennismaking wordt de hulpvraag in kaart gebracht en gekeken of er (aanvullende) diagnostiek en observaties gedaan dienen te worden waarna er een startgesprek volgt met alle betrokkenen zoals ouders of verzorgers, school, samenwerkingsverband en eventuele andere externe professionals. 

Op basis van het diagnostisch onderzoek en overige (school) rapportages wordt er een handelingsplan opgesteld, deze dient als leidraad gedurende begeleidingsproces om na 12 weken met de betrokkenen geëvalueerd te worden. 

Het begeleidingsproces wordt gedocumenteerd middels een logboek zodat er een groeidocument wordt opgebouwd. Met regelmaat wordt de voortgang van de begeleiding in een multidisciplinair overleg (MDO) geëvalueerd.

Elke leerling vraagt om een eigen aanpak waarbij ook de frequentie van de begeleiding vooraf wordt besproken. Voor RondomLeren is tijdens de begeleiding van de leerling afstemming en samenwerking met alle professionals en ouders/verzorgers van essentieel belang.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

RondomLeren 6085668928 7a0b98840f b Remedial Teaching Hilversum School Arrangement of PGB

Vaak gestelde vragen

%name School Arrangement of PGB

%name School Arrangement of PGB

%name School Arrangement of PGB