School Arrangement of Persoonsgebonden Budget

Voor de leerling die extra begeleiding nodig heeft om (speciaal) basis of (speciaal) voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kan RondomLeren onder schooltijd op locatie of bij ons op de praktijk de leerling begeleiden vanuit een arrangement of  persoonsgebonden budget (PGB). RondomLeren heeft o.a. een samenwerking met gemeente Gooi en Vechtstreken en een tal van scholen in ’t Gooi en omstreken.

RondomLeren biedt naast cognitieve ondersteuning en psycho-educatie, ondersteuning op gebied van de executieve functies zoals werkgeheugen, planning en concentratie.
Wij hebben ervaring om de leerling vanuit een arrangement of het persoonsgebonden budget (PGB)
te begeleiden op gebied van:

*rekenproblemen of dyscalculie
*Lees- en spellingproblematiek of dyslexie
*gestagneerde schoolgang
*leerstrategieën
*concentratie en werkgeheugen
*gedragsproblemen en autisme

Tijdens de begeleiding van de leerling is afstemming en samenwerking met alle professionals en ouders/verzorgers van de leerling voor RondomLeren van essentieel belang.
Bij aanvang van de begeleiding kan er eerst diagnostisch onderzoek verricht worden. Op basis van het diagnostisch onderzoek en overige (school) rapportages, wordt het handelingsplan geschreven. Het begeleidingsproces wordt gedocumenteerd, zodat er gedurende de begeleiding een groeidocument wordt opgebouwd.
Regelmatig wordt de begeleiding in een multidisciplinair overleg (MDO) geëvalueerd.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

Vaak gestelde vragen

Adres praktijk:

+31 6 15577159
openingstijden: 9:00 - 20:00

Rondomleren flitskaarten