Remedial Teaching voor middelbare scholieren is maatwerk, gericht op de individuele leerling.

“Remedial Teaching is het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen, die uitgaan en gericht zijn op de (leer)ontwikkeling van uw kind.”

RondomLeren 8500671 scaled Remedial Teaching Hilversum 200x300 Remedial Teaching middelbare scholierenLeerstrategieën of studievaardigheden zijn onmisbare vaardigheden bij het leren en dus heel belangrijk voor het succes op de middelbare school. De Remedial Teaching van RondomLeren richt zich op het zelfstandig leren toepassen van de door ons aangeboden en samen ingeoefende leerstrategieën binnen het eigen schoolwerk.


Werkwijze

Na het kennismakingsgesprek met ouders en leerling wordt tijdens de eerste sessie diagnostisch onderzoek gedaan om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de leerstrategieën van uw kind. Ook kan er diagnostisch onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van de executieve functies. Met behulp van dit onderzoek wordt gekeken welke leerstrategieën een leerling al beheerst en welke vaardigheden ontwikkeld dienen te worden. Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die een leerling bewust kan inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ze geven de leerling aan hoe te leren en zijn onlosmakelijk verbonden met het begrip ‘zelfregulerend leren’. Dat wil zeggen dat hij of zij in staat is het eigen leren in goede banen te leiden, te evalueren, bij te sturen en zichzelf te motiveren voor het leren.

Vanuit de hulpvraag van de betrokkenen en de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek worden de doelen bepaald en vastgelegd in het handelingsplan. De voortgang van de begeleiding wordt inzichtelijk door het bijhouden van een logboek, waarin de (leer)ontwikkeling wordt beschreven. Dit logboek wordt gedurende de begeleiding opgemaakt en om de week aan alle betrokkenen gemaild. Na een periode van ongeveer 12 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd en besproken om de voortgang van uw kind zo goed mogelijk te monitoren.

Voor informatie omtrent mogelijkheden en tarieven neem gerust contact op.

 

RondomLeren 16438449755 36050f7201 b Remedial Teaching Hilversum Remedial Teaching middelbare scholieren

 

Vaak gestelde vragen

%name Remedial Teaching middelbare scholieren

%name Remedial Teaching middelbare scholieren

%name Remedial Teaching middelbare scholieren